To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Układy dynamiczne

Rzeczywista i zespolona dynamika jednowymiarowa, geometria zbiorów fraktalnych, wielowymiarowa dynamika zespolona, teoria osobliwości pól wektorowych i dystrybucji oraz dziedziny pokrewne w rzeczywistej geometrii analitycznej.

Pracownicy
 • Krzysztof Barański
  Dynamika zepolona, geometria zbiorów fraktalnych
 • Marcin Bobieński
  Geometria różniczkowa, wielomianowe pola wektorowe, uogólnione całki abelowe i cykle graniczne wielowymiarowych układów różniczkowych
 • Maciej Borodzik
  Afiniczna geometria algebraiczna (klasyfiakcja zespolonych krzywych algebraicznych na płaszczyźnie, zastosowania do problemu cykli granicznych wielomianowych pól wektorowych)
 • Galina Filipuk
  Równania różniczkowe zwyczajne: równania liniowe (typu Fuchs'a) i nielinowe (równania Painleve), funkcje specialne (funkcja hipergeometryczna, Heun'a i inne)
 • Paweł Goldstein
  Skończenie i nieskończeniewymiarowe potoki gradientowe, osobliwości analitycznych pól wektorowych; układy parabolicznych i eliptycznych nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych; rachunek wariacyjny na przestrzeniach metrycznych z miarą
 • Joanna Jaroszewska
  Operatory Markowa
 • Piotr Jaworski
  Osobliwości zbiorów i funkcji, rzeczywista geometria algebraiczna i analityczna
 • Michał Krych
  Dynamika holomorficzna
 • Karol Krzyżewski
  Teoria ergodyczna gładkich układów dynamicznych
 • Piotr Mormul
  Osobliwości układów Pfaffa i dystrybucji, geometryczna teoria sterowania; geometria kontaktowa
 • Tadeusz Mostowski
  Zespolone i rzeczywiste zbiory analityczne, osobliwości zbiorów i funkcji analitycznych, zastosowania do równań różniczkowych
 • Waldemar Pałuba
  Jednowymiarowa dynamika rzeczywista
 • Witold Szczechla
  Układy dynamiczne, gry stochastyczne
 • Anna Zdunik
  Dynamika holomorficzna, teoria ergodyczna gładkich układów dynamicznych
 • Henryk Żołądek
  Równania różniczkowe: wielomianowe pola wektorowe, postaci normalne osobliwości, holomorficzne foliacje
Seminaria