To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Fizyka matematyczna i inne zastosowania analizy

Istnienie i regularność rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych i ich układów. Istnienie entropijnych rozwiązań nieliniowych równań praw zachowania. Równania reakcji-dyfuzji. Zagadnienia ze swobodną powierzchnią. Asymptotyka długoczasowa, istnienie atraktorów. Zastosowania w biologii, mechanice cieczy, teorii plazmy i badaniu wzrostu kryształów.

Pracownicy
 • Marek Burnat
  Matematyczne modele przepływu turbulentnego i ich realizacje numeryczne, eksperymenty numeryczne
 • Piotr Gwiazda
  Nieliniowe prawa zachowania, istnienie rozwiązań o małej entropii, równania różniczkowe cząstkowe w biomatematyce, modele turbulencji, miary Younga
 • Grzegorz Łukaszewicz
  Matematyczna teoria turbulencji, istnienie, jednoznaczność i asymptotyka czasowa globalnych rozwiązań równań hydrodynamicznych; istnienie atraktorów globalnych i szacowania ich wymiarów; transport energii w płynach
 • Krzysztof Moszyński
  Metody numeryczne dla równań różniczkowych cząstkowych, dyskretyzacja za pomocą metody elementu skończonego, matematyczne modele przepływu turbulentnego i ich numeryczne realizacje
 • Marcin Moszyński
  Teoria operatorów: spektralna teoria operatorów Jacobiego i metody asymptotyczne dla równań różnicowych; chaos dla silnie ciągłych półgrup w przestrzeniach Banacha
 • Piotr B. Mucha
  Analiza równań różniczkowych cząstkowych, wywodzących sie głównie z nauk przyrodniczych takich jak mechanika płynów, teoria przejść fazowych, astrofizyka; istnienie slabych rozwiązań, zagadnienia ze swobodną powierzchnią, struktura rozwiązań, optymalna regularność gwarantująca poprawność zagadnienia, regularność rozwiązań, nowe narzędzia analizy funkcjonalnej
 • Zbigniew Olesiak
  Termoelastyczność w mechanice ciała stałego
 • Andrzej Palczewski
  Modele stochastyczne w fizyce statystycznej
 • Zbigniew Peradzyński
  Równania różniczkowe cząstkowe z zastosowaniami w hydrodynamice, równania reakcji-dyfuzji w biologii matematycznej, istnienie i propagacja fal nieliniowych dla nieliniowych równań hiperbolicznych i równań reakcji-dyfuzji
 • Adam Piskorek
  Równania różniczkowe cząstkowe i równania całkowe w fizyce matematycznej
 • Piotr Rybka
  Zagadnienia z powierzchnią swobodną i prawem Gibbsa-Thomsona, potok osobliwej średniej krzywizny ważonej, asymptotyka układów dyssypatywnych, wariacyjne zagadnienia mikromagnetyzmu
 • Witold Sadowski
  Istnienie atraktorów w układach dynamicznych, istnienie i jednoznaczność rozwiązań w płynach mikropolarnych (?), atraktory w płynach magnetomikropolarnych (?)
 • Piotr Szopa
  Równania różniczkowe cząstkowe w hydrodynamice, asymptotyka rozwiązań: istnienie atraktorów i opis asymptotyki rozwiązań za pomocą skończonej liczby parametrów
 • Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
  Nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe, modele turbulencji, miary Younga
 • Dariusz Wrzosek
  Nieliniowe równania rozniczkowe czastkowe; własności rozwiązań ewolucyjnych równań cząstkowych gdy czas dąży do nieskończoności; modelowanie zjawisk biologicznych: oddziaływania typu drapieżnik-ofiara w ekosystemach wodnych; oddziaływania pomiędzy komórkami i zewnętrznymi agentami molekularnymi: chemotaksja, transport morfogenów w tkance
 • Anna Zatorska-Goldstein
  Rachunek wariacyjny; nieliniowe równania i układy równań eliptycznych; przekształcenia p-harmoniczne; układy subeliptyczne i o niestandardowych warunkach wzrostu; problemy wariacyjne na przestrzeniach metrycznych z miarą podwajającą
Seminaria
 • Seminarium Zakładu Równań Fizyki Matematycznej
  Cotygodniowe seminarium badawcze
  czwartki, 12:30, s. 4060
  lista referatów