To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Analiza numeryczna i teoria aproksymacji

Złożość obliczeniowa i algorytmy dla zagadnień ciągłych. Metody numeryczne dla równań różniczkowych cząstkowych: analiza błędów, projektowanie i analiza metod rozwiązywania zagadnień dyskretnych, w szczególności algorytmy równoległe. Teoria aproksymacji, w szczególności falki i ich zastosowania. Grafika komputerowa i komputerowe wspomaganie projektowania geometrycznego.

Pracownicy
 • Paweł Bechler
  Teoria aproksymacji: falki i geometria przestrzeni Banacha, wraz z zastosowaniami w zagadnieniach teoretycznych związanych z metodami numerycznymi i przetwarzaniem obrazów.
 • Maksymilian Dryja
  Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, dyskretyzacja RRCz za pomocą metody elementu skończonego i innych, oszacowania błędów dla tych dyskretyzacji, projektowanie i analiza algorytmów równoległych dyskretyzacji RRCz za pomocą metody elementu skończonego
 • Przemysław Kiciak
  Synteza obrazów w grafice komputerowej, wizualizacja, modele oświetlenia, algorytmy renderujące, komputerowe wspomaganie projektowania geometrycznego (geometryczna ciągłość krzywych i powierzchni, optymalizacja kształtu)
 • Piotr Kowalczyk
  Analiza numeryczna; teoria kinetyczna, równanie Boltzmana; metody numeryczne dla rówanań kinetycznych; metody spektralne dla równania Boltzmanna, ,,streamline diffusion" i nieciągła metoda Galerkina elementu skończonego dla równań kinetycznych
 • Piotr Krzyżanowski
  Numeryczne równania różniczkowe, numeryczna algebra liniowa, obliczenia naukowe, algorytmy równoległe, symulacje komputerowe
 • Leszek Marcinkowski
  Metody numeryczne rozwiązywania RRCz, w szczególności metody dekompozycji obszaru rozwiązywania równań eliptycznych głównie bazujące na abstrakcyjnym schemacie addytywnej metody Schwarza; metody na siatkach niezgodnych
 • Krzysztof Moszyński
  Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, numeryczna algebra liniowa
 • Leszek Plaskota
  Matematyka obliczeniowa i analiza numeryczna; złożoność i konstrukcja wydajnych algorytmów numerycznych dla zagadnień ciągłych: zagadnienia w wyższych wymiarach, aproksymacja funkcji, całkowanie, informacja zaszumiona
 • Przemysław Wojtaszczyk
  Teoria aproksymacji: falki i geometria przestrzeni Banacha wraz z zastosowaniami w zagadnieniach teoretycznych związanych z metodami numerycznymi i przetwarzaniem obrazów; związki pomiędzy analizą funkcjonalną i aproksymacją nieliniową; aproksymacja zachłanna za pomocą baz falkowych i innych słowników
 • Henryk Woźniakowski
  Złożoność zagadnień ciągłych: złożoność obliczeniowa i algorytmy dla zagadnień ciągłych, takich jak aproksymacja i całkowanie w dużej liczbie wymiarów, w oparciu o niepełne i zaszumione dane
Seminaria
 • Seminarium Zakładu Analizy Numerycznej
  Cotygodniowe seminarium badawcze
  czwartki, 10:00-12:00, s. 5840
  lista referatów