To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Algebra i teoria liczb

Teoria pierścieni (głównie łącznych), teoria modułów, teoria grup, teoria półgrup i teoria liczb. Podejście teoriokratowe do struktur algebraicznych i inne gałęzie algebry uniwersalnej, włączając algebry częściowe.

Pracownicy
 • Wiktor Bartol
  Algebra uniwersalna, w szczególności: teoria algebr częściowych, teoria krat, kraty podalgebr i kongruencji
 • Norbert Dojer
  Algebra uniwersalna, przepisywanie termów
 • Jan Krempa
  Teoria pierścieni, wybrane problemy w teorii grup i teorii liczb
 • Łukasz Kubat
  Pierścienie nieprzemienne, teoria reprezentacji, algebra homologiczna
 • Zbigniew Marciniak
  Algebra nieprzemienna, pierścienie grupowe, kohomologie
 • Tomasz Maszczyk
  Geometria nieprzemienna
 • Jerzy Matczuk
  Teoria pierścieni, algebry Hopfa
 • Arkadiusz Męcel
  Teoria pierścieni, teoria półgrup, algebry skończenie wymiarowe
 • Jan Okniński
  Pierścienie nieprzemienne, teoria półgrup, teoria macierzy
 • Konrad Pióro
  Algebra uniwersalna, w szczególności: teoria algebr częściowych, teoria krat, kraty podalgebr i kongruencji, reprezentacje grafowe algebr
 • Jacek Pomykała
  Elementarna i analityczna teoria licznb, kryptografia, pewne aspekty teorii złożoności obliczeniowej
 • Edmund Puczyłowski
  Pierścienie łączne, tooria mudułów i krat
 • Mikołaj Rotkiewicz
  Algebry Liego, gradowane rozmaitości, super-geometria
 • Adam Skalski
  Algebry operatorowe, topologiczne grupy kwantowe
 • Mariusz Skałba
  Teoria liczb: kongruencje wielomianowe i wykładnicze, multiplikatywne równania diofantyczne, krzywe eliptyczne, własności arytmetyczne rozwinięć, geometria liczb
 • Andrzej Strojnowski
  Pierścienie grupowe, teoria grup
 • Barbara Terlikowska-Osłowska
  Algebra, teoria pierścieni i grup
 • Bartosz Źrałek
  Algorytmiczna teoria liczb, kryptografia klucza publicznego
Seminaria
 • Seminarium Algebra
  Cotygodniowe seminarium badawcze (brak strony)
  czwartki, 12:15, s. 5820
  lista referatów