To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Teoria prawdopodobieństwa i analiza stochastyczna

Zachowanie graniczne procesów stochastycznych, analiza stochastyczna, nierówności martyngałowe i inne nierówności stochastyczne, twierdzenia graniczne dla U-statystyk i teoria chaosu losowego, zastosowania w geometrii wypukłej i teorii grafów.

Pracownicy
 • Radosław Adamczak
  Koncentracja miary, prawdopodobieństwo w przestrzeniach Banacha, U-statystyki, macierze losowe, metody probabilistyczne w geometrii wypukłej
 • Tomasz Bojdecki
  Analiza stochastyczna, procesy stochastyczne o wartościach w przestrzeni dystrybucji, twierdzenia graniczne dla procesów empirycznych związanych z układami cząstek, analiza odpowiednich procesów granicznych
 • Witold Bednorz
  Ogólna teoria procesów w powiązaniu z analizą funkcjonalną i teorią aproksymacji, metody miary majoryzującej
 • Jacek Jakubowski
  Analiza stochastyczna; zastosowania do matematyki finansowej
 • Kamil Kaleta
  Zaburzenia schroedingerowskie skokowych procesów Markowa, uogólnione (nielokalne) operatory Schroedingera, oszacowania półgrup skokowych procesów Markowa, procesy stochastyczne na fraktalach
 • Stanisław Kwapień
  Metody analityczne w rachunku prawdopodobieństwa, metody losowe w analizie funkcjonalnej. Ogólna teoria calki stochastycznej. Nierówności dla sum niezależnych zmiennych losowych, martyngałów i inne nierówności probabilistyczne
 • Rafał Latała
  Teoria chaosów losowych i U-statystyk, oszacowania ogonów i momentów, twierdzenia graniczne. Metody losowe w analizie i geometrii wypukłej, nierówności stochastyczne
 • Piotr Miłoś
  Analiza stochastyczna, układy cząstek z rozgałęzianiem, twierdzenia graniczne dla układów z rozgałęzianiem, superprocesy
 • Krzysztof Oleszkiewicz
  Nierówności stochastyczne, metody losowe w analizie, teorii grafów, dyskretnej analizie harmonicznej i geometrii wypukłej
 • Adam Osękowski
  Nierówności dla martyngałów przemiennych i nieprzemiennych, metoda Burkholdera
 • Katarzyna Pietruska-Pałuba
  Procesy dyfuzji na fraktalach, nierówności różniczkowe i ich zastosowania w rachunku prawdopodobieństwa
 • Anna Talarczyk
  Analiza stochastyczna, procesy stochastyczne o wartościach w przestrzeni dystrybucji, twierdzenia graniczne dla procesów empirycznych związanych z układami cząstek, analiza odpowiednich procesów granicznych
 • Paweł Wolff
  Nierówności stochastyczne, koncentracja miary, hiperkontrakcja. Metody probabilistyczne w geometrii wypukłej, konstrukcje losowe zanurzeń przestrzeni unormowanych i metrycznych
Seminaria
 • Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa
  Cotygodniowe seminarium badawcze
  czwartki, 12:15, s. 5850
  lista referatów