To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Algorytmika

Wiele gałęzi nowoczesnej algorytmiki i matematyki dyskretnej. Badania dotyczące tej ostatniej obejmują kombinatorykę słów i zbiorów uporządkowanych, teorię grafów, języki formalne, teorię informacji, podstawy kryptografii. Badania nad algorytmami dotyczą algorytmów równoległych i rozproszonych, algorytmów na danych dużego rozmiaru, algorytmów aproksymacyjnych i randomizacyjnych, algorytmów dynamicznych, geometrii obliczeniowej, algorytmów w sieciach radiowych, obliczeń wielopodmiotowych i protokołów kryptograficznych.

Pracownicy
 • Robert Dąbrowski
  Kombinatoryka słów, algorytmy tekstowe
 • Krzysztof Diks
  Obliczenia równoległe i rozproszone, teoria grafów
 • Stefan Dziembowski
  Kryptografia, obliczenia wielopodmiotowe, bezpieczeństwo danych
 • Anna Gambin
  Algorytmy randomizacyjne, losowe próbkowanie i zliczanie przybliżone
 • Łukasz Kowalik
  Teoria grafów, algorytmy grafowe, algorytmy wymagające czasu wykładniczego, algorytmy aproksymacyjne
 • Mirosław Kowaluk
  Geometria obliczeniowa, algorytmy na danych dużego rozmiaru
 • Marcin Kubica
  Algorytmy kombinatoryczne i tekstowe, grafy liniowe
 • Maciej Kurowski
  Algorytmy grafowe, algorytmy na danych dużego rozmiaru
 • Adam Malinowski
  Odporność na błędy, komunikacja w sieciach
 • Marcin Mucha
  Algorytmy grafowe, algorytmy aproksymacyjne, struktury danych
 • Jakub Pawlewicz
  Algorytmiczna analiza gier
 • Marcin Peczarski
  Kombinatoryka zbiorów uporządkowanych, sortowanie przy minimalnej liczbie porównań
 • Wojciech Plandowski
  Kombinatoryka słów, algorytmy tekstowe, kompresja danych
 • Piotr Pokarowski
  Łańcuchy Markowa i algorytmy Monte Carlo
 • Piotr Sankowski
  Metody algebraiczne w teorii grafów, algorytmy dynamiczne, algorytmiczna teoria gier
 • Wojciech Rytter
  Algorytmy równoległe, języki formalne, kombinatoryka słów, algorytmy w sieciach radiowych
 • Tomasz Waleń
  Algorytmy tekstowe, algorytmy aproksymacyjne
Dowiązania
Seminaria