To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Analiza matematyczna i równania różniczkowe

Różnorodne zagadnienia w teorii równań różniczkowych cząstkowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów istnienia i regularności dla równań i układów nieliniowych równań eliptycznych i subeliptycznych. Związki z rachunkiem wariacyjnym, metodą słabej zbieżności i pokrewnymi zagadnieniami w teorii przestrzeni funkcyjnych. Analiza zespolona.

Pracownicy
 • Paweł Goldstein
  Skończenie i nieskończeniewymiarowe potoki gradientowe, osobliwości analitycznych pól wektorowych; układy parabolicznych i eliptycznych nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych; rachunek wariacyjny na przestrzeniach metrycznych z miarą
 • Agnieszka Kałamajska
  Przestrzenie Sobolewa, rachunek wariacyjny
 • Tomasz Kochanek
  Teoria przestrzeni Banacha, miary wektorowe, algebry operatorowe
 • Wojciech Kryński
  Geometria różniczkowa, teoria sterowania, geometria równań różniczkowych
 • Katarzyna Pietruska-Pałuba
  Analiza geometryczna, analiza na fraktalach
 • Waldemar Pompe
  Rachunek wariacyjny
 • Paweł Strzelecki
  Analiza geometryczna, nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe, rachunek wariacyjny
 • Marta Szumańska
  Geometryczna teoria miary, geometria wypukła
 • Wojciech Wojtyński
  Grupy i algebry Liego
 • Anna Zatorska-Goldstein
  Rachunek wariacyjny; nieliniowe równania i układy równań eliptycznych; przekształcenia p-harmoniczne; układy subeliptyczne i o niestandardowych warunkach wzrostu; problemy wariacyjne na przestrzeniach metrycznych z miarą podwajającą