To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Biomatematyka

Matematyczny opis różnych zjawisk biologicznych oraz analiza matematycznych modeli (równania różniczkowe zwyczajne, równania różniczkowe cząstkowe, równania z opóźnieniem, równania różniczkowo-całkowe, procesy Markowa, równania różnicowe) pojawiających się w biomatematyce. Matematyczny opis wzrostu raka i jego terapii.

Pracownicy
 • Przemysław Biecek
  Zastosowania statystyki w biologii i medycynie, metody testowania zbioru hipotez, inżynieria danych
 • Marek Bodnar
  Równania różniczkowe z opóźnionym argumentem, układy wielu, oddziałujących między sobą cząstek, zastosowanie aparatu matematycznego do opisu zjawisk biologicznych; w szczególności modele wzrostu nowotworu i działania układu immunologicznego
 • Urszula Foryś
  Układy dynamiczne definiowane przez układy RRZ lub RRCz opisujące interakcje między różnymi populacjami; modelowanie reakcji odpornościowych oraz dynamiki rozwoju nowotworu; wpływ opóźnienia czasowego lub/i dyfuzji na stabilność układów; teoria bifurkacji
 • Piotr Gwiazda
  Nieliniowe prawa zachowania, istnienie słabych rozwiązań entopijnych, równania różniczkowe cząstkowe w biomatematyce, modele turbulencji, miary Younga
 • Mirosław Lachowicz
  Równania różniczkowo-całkowe, równania nielokalne i ich zastosowania w biologii; związki między opisem mikroskopowym i opisem makroskopowym: od stochastycznych półgrup do układów RRCz; chaos topologiczny
 • Jacek Miękisz
  Ewolucyjna teoria gier, dynamika populacyjna, mechanika quasi-kryształów, modele stochastyczne w biologii
 • Tadeusz Płatkowski
  Ewolucyjna teoria gier, systemy wieloagentowe, dynamika populacji modele wykorzystujące automaty komórkowe, modele dyskretnej prędkości w teorii kinetycznej
 • Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
  Teoria gier w zastosowaniu do ekosytemów i uproszczonych ekonomii gdy liczba graczy jest równa continuum, istnienie i własności równowagi Nasha, zastosowania matematyki w ekonomii
 • Dariusz Wrzosek
  Nieliniowe równania rozniczkowe czastkowe; własności rozwiązań ewolucyjnych równań cząstkowych gdy czas dąży do nieskończonościl; modelowanie zjawisk biologicznych: oddziaływania typu drapieżnik-ofiara w ekosystemach wodnych; oddziaływania pomiędzy komórkami i zewnętrznymi agentami molekularnymi: chemotaksja, transport morfogenów w tkance
Dowiązania
Seminaria
 • Seminarium Zakładu Biomatematyki i Teorii Gier
  Cotygodniowe seminarium badawcze
  środy, 14:15, s. 4050
  lista referatów