To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Zarządzenia Dziekana

[html] Zarządzenie 4-1
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-25
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2016/2017
[html] Zarządzenie 3-24
Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-23
Organizacja semestru letniego r. a. 2015/2016 na Wydziale MIM
[html] Zarządzenie 3-21
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2015/2016
[html] Zarządzenie 3-20
Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-19
Wymagania dotyczące rozpraw doktorskich z informatyki wykorzystujących eksperymenty komputerowe dla potwierdzenia jakości opracowanych w rozprawie metod
[html] Zarządzenie 3-18
Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich
[html] Zarządzenie 3-17
Ustalanie zasad rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale MIM
[html] Zarządzenie 3-16
Organizacja semestru letniego roku akadem. 2014/2015 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-15
Organizacja semestru zimowego roku akadem. 2014/2015 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-14
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2014/2015
[html] Zarządzenie 3-13
Organizacja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-12
Zmiana Zarządzenia Dziekana WMIM UW Nr 2-25 z dnia 30 kwietnia 2009 r. "Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim"
[html] Zarządzenie 3-11
Udostępnianie książek wydanych przed 1945 rokiem z Biblioteki WMIM UW
[html] Zarządzenie 3-10
Organizacja semestru letniego roku akadem. 2013/2014 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-9
Organizacja semestru zimowego roku akadem. 2013/2014 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-8
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2013/2014
[html] Zarządzenie 3-7
Ewidencja zakupów książek ze środków projektów badawczych
[html] Zarządzenie 3-6
Organizacja semestru letniego roku akadem. 2012/2013 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 3-5
Finansowania spotkań reprezentacyjnych i dyskusji roboczych odbywających się na terenie Wydziału MIM UW
[html] Zarządzenie 3-4
Powołanie przewodniczących komisji egzaminu dyplomowego
[html] Zarządzenie 3-3
Standardy oraz tryb składania prac magisterskich i licencjackich
[html] Zarządzenie 3-2
Obsługa USOS na Wydziale MIM UW: aktualizacja podziału zadań i kompetencji
[html] Zarządzenie 3-1
Organizacja semestru zimowego r.a. 2012/2013 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 2-36
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2012/2013
[html] Zarządzenie 2-35
Organizacja semestru letniego r.a. 2011/2012 na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 2-34
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2011/12
[html] Zarządzenie 2-33
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2011/2012
[html] Zarządzenie 2-32
Zasady przyznawania stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 2-31
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2010/11
[html] Zarządzenie 2-30
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2010/2011
[html] Zarządzenie 2-29
Tryb ustalania planów sesji egzaminacyjnych
[html] Zarządzenie 2-28
Harmonogram i przebieg postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2010/2011
[html] Zarządzenie 2-27
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2009/2010
[html] Zarządzenie 2-25
Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim WMIM
[html] Zarządzenie 2-24
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2009/2010
[html] Zarządzenie 2-23
Zasady rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w 2010 roku
[html] Zarządzenie 2-22
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2008/2009
[html] Zarządzenie 2-21
Zasady zaliczania pewnych przedmiotów na poziomie licencjackim
[html] Zarządzenie 2-20
Obsługa USOS na Wydziale MIM: podział zadań i kompetencji
[html] Zarządzenie 2-19
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2008/2009
[html] Zarządzenie 2-18
Zmiany w Zarządzeniu Dziekana z 13 czerwca 2006 r. (Poz. 2-5) o zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 2-17
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2008/2009
[html] Zarządzenie 2-16
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2007/2008
[html] Zarządzenie 2-15
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008
[html] Zarządzenie 2-14
Zasady wykonywania pracy w Bibliotece Wydziału MIM
[html] Zarządzenie 2-13
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2007/2008
[html] Zarządzenie 2-12
Tryb przeprowadzania czynności w przewodach habilitacyjnych
[html] Zarządzenie 2-11
Spis dokumentów wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora
[html] Zarządzenie 2-10
Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich
[html] Zarządzenie 2-9
Procedury przewodów doktorskich
[html] Zarządzenie 2-8
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2006/2007.
[html] Zarządzenie 2-7
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007.
[html] Zarządzenie 2-6
Terminy odpracowania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku dla pracowników WMIM nie będących nauczycielami akademickimi.
[html] Zarządzenie 2-5
Zasady przyznawania stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich na Wydziale MIM UW
[html] Zarządzenie 2-4
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2006/2007
[html] Zarządzenie 2-3
Harmonogram układania i publikowania planu sesji egzaminacyjnych na Wydziale MIM
[html] Zarządzenie 2-2
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2005/2006.
[html] Zarządzenie 2-1
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2005/2006.
[html] Zarządzenie 1-16
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2005/2006
[html] Zarządzenie 1-15
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2004/2005.
[html] Zarządzenie 1-14
Dodatkowe dni wolne od pracy w 2004 roku dla pracowników Wydziału MIM nie będących nauczycielami akademickimi
[html] Zarządzenie 1-13
Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2004/2005
[html] Zarządzenie 1-12
Terminarz rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2004/2005
[html] Zarządzenie 1-11
Zmiana organizacji semestru letniego roku akademickiego 2003/2004 (zmiana Zarządzenia nr 1- 9 z dnia 27.01.2004 r.
[html] Zarządzenie 1-10
Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim WMIM
[html] Zarządzenie 1-9
Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2003/2004
[html] Zarządzenie 1-7
Harmonogram postępowań kwalifikacyjnych oraz dokumenty wymagane od kandydatów i terminy ich składania w rekrutacji na studia magisterskie i licencjackie w 2004 roku na podstawie: Uchwały nr 135 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2003-10-12 w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2004/2005 oraz Uchwały Nr 1-14 z dnia 2003-11-27. Rady Wydziału MIM UW "Zasady rekrutacji na studia magisterskie i licencjackie w 2004 roku".
[html] Zarządzenie 1-6
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów Analiza matematyczna I.1 (AMI.1) i Geometria z algebrą liniową I (GALI) na I roku kierunku matematyka WMIM UW oraz zasady koordynacji potoków tych przedmiotów.
[html] Zarządzenie 1-5
Przepisy towarzyszące Uchwale Nr 7/2000 z dnia 2000-09-28 RW MIM ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 1-11 z dnia 2003-06-24
[html] Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim WMIM