To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Poz. 3-24

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 30 marca 2016

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale MIM UW

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2016 – 24.02.2017

w tym:

− zajęcia dydaktyczne

01.10.2016 – 30.10.2016

− termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW)

25.10.2016

− zajęcia dydaktyczne *

02.11.2016 – 22.12.2016

− I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17  (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2016 – 30.12.2016

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 23b ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

20.01.2017

− wakacje zimowe

23.12.2016 – 06.01.2017

− zajęcia dydaktyczne c.d.

07.01.2017 – 27.01.2017

egzaminacyjna sesja zimowa

28.01.2017 – 10.02.2017

w tym:

− egzaminy z języków obcych

30.01.2017

− przerwa międzysemestralna

11.02.2017 – 17.02.2017

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego,

przy czym egzaminy poprawkowe z języków obcych będą 04.03.2017

18.02.2017 – 24.02.2017

 

2. SEMESTR LETNI

25.02.2017 – 30.09.2017

w tym:

− zajęcia dydaktyczne

25.02.2017 – 12.04.2017

− termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW)

13.03.2017

− wakacje wiosenne

13.04.2017 – 18.04.2017

− zajęcia dydaktyczne c.d. *

19.04.2017 – 14.06.2017

− dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)

12.05 2017 oraz 13.05.2017

− termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

08.06.2017

− dzień wolny od zajęć dla studentów studiów pierwszego stopnia (egzaminy z języków obcych)

12.06.2017

− I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2017/18  (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2017 – 30.06.2017

egzaminacyjna sesja letnia

przy czym egzaminy z języków obcych będą 12.06.2017

16.06.2017 – 02.07.2017

− wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)

03.07.2017 – 30.09.2017

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

28.08.2017 – 10.09.2017

w tym:

− egzaminy poprawkowe z języków obcych

28.08.2017

− okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

11.09.2017 – 30.09.2017

Uwaga: ze względu na małą liczbę piątków dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 w dni 22.12.2016 r. (czwartek) oraz 19.04.2017 r. (środa) zajęcia odbywają się według panu piątkowego.

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan Wydziału MIM UW