To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Habilitacje

Przebieg przewodu habilitacyjnego zgodnie z nowymi procedurami

Podstawa prawna:

Pomocne linki:


Postępowania w toku

Marcin Pilipczuk

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Cięcia, rozłączne ścieżki i spójność w grafach

Recenzenci: dr hab. Marcin Bieńkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Maciej Liśkiewicz (Uniwersytet w Lubeck), prof. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Anna Kuczmaszewska

Afiliacja: Politechnika Lubelska

Tytuł rozprawy: Prawie pewna i kompletna zbieżność w prawie wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych

Recenzenci: prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański), dr hab. Zbigniew Szewczak (UMK w Toruniu), prof. Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Artur Korniłowicz

Afiliacja: Uniwersytet w Bialymstoku

Tytuł rozprawy: Nowe techniki komputerowej formalizacji i weryfikacji dowodów matematycznych w Mizarze

Recenzenci: prof. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Marek Zaionc (Uniwersytet Jagielloński), prof. Paweł Urzyczyn (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Habilitacje przyznane

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane przez Radę Wydziału MIM UW od 1 stycznia 2000.

Norbert Dojer

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Uczenie struktury sieci bayesowskich: teoria i zastosowania w biologii obliczeniowej

Recenzenci: prof. Jan Mielniczuk (IPI PAN), dr hab. Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska), dr hab. Piotr Pokarowski (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2016-10-27

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Paweł Kasprzak

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Kwantowe podgrupy domknięte i kwantowe przestrzenie jednorodne

Recenzenci: prof. Romuald Lenczewski (Politechnika Wrocławska), prof. Andrzej Łuczak (Uniwersytet Łódzki), prof. Piotr Śniady (UAM w Poznaniu)

W zakresie: matematyki

Data nadania: 2016-06-23

Dokumenty w postępowaniu

Alina Dobrogowska

Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł rozprawy: Wieloparametrowe struktury bi-hamiltonowskie oraz związane z nimi układy całkowalne

Recenzenci: prof. Klaudiusz Wójcik (UJ w Krakowie), prof. Andrzej Maciejewski (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Henryk Żołądek (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: matematyki

Data nadania: 2016-06-23

Dokumenty w postępowaniu

Monika Piotrowska

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Równania różniczkowe z opóźnieniami w zastosowaniach ze szczególnym uwzględnieniem opisu wzrostu i leczenia nowotworów

Recenzenci: prof. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski), prof. Wojciech Okrasiński (Politechnika Wrocławska), prof. Mirosław Lachowicz (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: matematyki

Data nadania: 2016-06-23

Dokumenty w postępowaniu

Ryszard Mazurek

Afiliacja: Politechnika Białostocka

Tytuł rozprawy: Pierścienie skośnych uogólnionych szeregów potęgowych i związane z nimi półgrupy

Recenzenci: Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Gajda (UAM w Poznaniu), dr hab. Grzegorz Bobiński (UMK w Toruniu), prof. Jan Oknński (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: matematyki

Data nadania: 2016-04-14

Dokumenty w postępowaniu

Galina Filipuk

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Równania różniczkowe i różnicowe dla współczynników rekurencji wielomianów ortogonalnych i wielokrotnie ortogonalnych

Recenzenci: dr hab. Henryk Leszczyński (Uniwersytet Gdański), prof. Stanisław Lewanowicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. Grzegorz Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2016-04-14

Dokumenty w postępowaniu

Filip Murlak

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Podstawy wymiany danych XML

Recenzenci: Recenzenci: dr hab. Marcin Kozik (UJ w Krakowie), prof. Witold Charatonik (Uniwersytet Wrocławski), prof. Jerzy Tyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: informatyki

Data nadania: 2016-05-19

Dokumenty w postępowaniu

Radosław Adamczak

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Macierze losowe o zależnych współczynnikach

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Szewczak (UMK w Toruniu), prof. Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska), prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2016-05-19

Dokumenty w postępowaniu

Krzysztof Rządca

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Zarządzanie zasobami w systemach rozproszonych organizacyjnie

Recenzenci: dr hab. Piotr Faliszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), dr hab. Paweł Zieliński (Politechnika Wrocławska), dr hab. Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2015-05-21

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Henryk Michalewski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Badanie automatów i powiązanych z nimi logik metodami teorii mnogości

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Tomasz Jurdziński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Paweł Urzyczyn (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2015-04-23

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Paweł Górecki

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Uzgadnianie drzew: teoria i zastosowania

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska), dr hab. Paweł Zieliński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2015-02-26

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Niejawne relacje konstytutywne w zagadnieniach ewolucyjnych

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Tomasz Dłotko (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2014-06-12

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Leszek Kołodziejczyk

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Model-theoretic proofs of unprovability theorems in bounded arithrnetic

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Bogdan Węglorz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2014-05-15

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Maciej Borodzik

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Sygnatury splotów osobliwości i półciągłość spektrum

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Janeczko (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Marek Golasiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Andrzej Weber (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2014-05-15

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Witold Sadowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Problemy regularności rozwiązań trójwymiarowego równania Naviera-Stokesa dla płynów nieściśliwych

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski (Instytut Matematyczny PAN w Warszawie), prof. dr hab. Dariusz Wrzosek (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2014-04-13

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Izabela Agata Malinowska

Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł rozprawy: Wpływ podgrup na strukturę grup skończonych

Recenzenci: prof. dr hab. Witalij Suszczański (Politechnika Śląska), prof. dr hab. Grzegorz Zwara (UMK Toruń), prof. dr hab. Agata Smoktunowicz (Instytut Matematyczny PAN), dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2014-01-23

W zakresie: matematyki

Marcin Moszyński

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Wygodne narzędzia asymptotyczne i inne metody analizy spektralnej operatorów Jacobiego

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Stochel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2013-11-28

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Witold Bednorz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Górne i dolne ograniczenia dla procesów stochastycznych

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Tomasz Komorowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Anna Talarczyk-Noble, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2013-11-28

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Marcin Mucha

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Algorytmy aproksymacyjne dla problemu komiwojażera i problemów pokrewnych

Recenzenci: prof. Artur Czumaj (Uniwersity of Warwick), dr hab. Marek Piotrów, prof. UWroc. (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Plandowski (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2013-11-28

W zakresie: informatyki

Marcin Kamiński

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Grafy w grafach. Algorytmiczne aspekty relacji zawierania się w grafach.

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrezj Ruciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Data nadania: 2013-09-26

W zakresie: informatyki

Dokumenty w postępowaniu

Adam Osękowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Nierówności z optymalnymi stałymi dla martyngałów i semimartyngałów

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tadeusz Kulczycki (Politechnika Wrocławska), dr hab. Jacek Zienkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Data nadania: 2013-06-13

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Marek Bodnar

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Analiza własności matematycznych równań różniczkowych z opóźnieniem pojawiających się w matematycznych modelach wzrostu nowotworu lub w modelach działania układu odpornościowego

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Wrzosek (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Marciniak-Czochra (University of Heidelberg), prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN)

Data nadania: 2012-06-14

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Marcin Bobieński

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Całki abelowe wielomianowych układów całkowalnych

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (IM PAN), prof. dr hab. Janina Kotus (Politechnika Warszawska), dr hab. Sergei Yakovenko (Weizmann Institute of Science, Izrael), prof. dr hab. Anna Zdunik (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2012-04-26

W zakresie: matematyki

Stefan Dziembowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Kryptograficzne zastosowania funkcji z ograniczonym rozmiarem przeciw-dziedziny

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Jerzy Jaworski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Giuseppe Persiano (Universita Degli Studi di Salerno), prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2012-03-23

W zakresie: informatyki

Bartosz Klin

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Bialgebry i logika modalna w strukturalnej semantyce operacyjnej

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Adam Obtułowicz (Polska Akademia Nauk), prof. Gordon Plotkin (The University of Edinburgh), dr hab. Marek Zawadowski (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2012-01-19

W zakresie: informatyki

Aleksandra Orpel

Afiliacja: Uniwersytet Łódzki

Tytuł rozprawy: Nieliniowe problemy brzegowe - istnienie rozwiązań i ich własności

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Krzysztof Chełmiński (Politechnika Warszawska); prof. dr hab. Jan Cholewa (Uniwersytet Śląski); dr hab. Paweł Strzelecki, prof. UW

Data nadania: 2011-11-24

W zakresie: matematyki

Aleksy Schubert

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Unifikacja wyższego rzędu - między rozstrzygalnością a nierozstrzygalnością

Recenzenci: dr hab. W. Charatonik (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. M. Zaionc (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Sławomir Lasota

Data nadania: 2011-10-13

W zakresie: informatyki

Danuta Kołodziejczyk

Afiliacja: Politechnika Warszawska

Tytuł rozprawy: Homotopijne dominacje wielościanów - problem skończoności

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Spież (Instytut Matematyczny PAN), prof. dr hab. Henryk Toruńczyk (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2011-02-24

W zakresie: matematyki

Łukasz Kowalik

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Trzy podejścia do rozwiązywania NP-trudnych problemów grafowych

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Ruciński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), prof. dr hab. Wojciech Rytter

Data nadania: 2011-01-20

W zakresie: informatyki

Leszek Marcinkowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Numeryczne rozwiązywanie równań eliptycznych na siatkach niezgodnych

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Dłotko (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Marian Malec (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. Leszek Plaskota, dr hab. Teresa Regińska (instytut Matematyczny PAN)

Data nadania: 2010-06-24

W zakresie: matematyki

Piotr Pokarowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Obliczenia dla dużych łańcuchów Markowa z użyciem algorytmów Monte Carlo lub agregacji stanów

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski (Uniwersytet Marii C.Skłodowskiej); prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki (Instytut Podstaw Informatyki PAN); dr hab. Jacek Miękisz; prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Data nadania: 2010-04-29

W zakresie: informatyki

Andrzej Marek Weber

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Topologiczne własności odwzorowań rozmaitości algebraicznych

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Banaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); prof. dr hab. Andrzej Skowroński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika); dr hab. Tomasz Szemberg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski

Data nadania: 2010-03-25

W zakresie: matematyki

Piotr Sankowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Macierze wielomianów a algorytmy grafowe

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński); prof. dr hab. Michał Karoński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); dr hab. Maciej Liśkiewicz (Universitat zu Lubeck); dr hab. Leszek Plaskota

Data nadania: 2009-10-15

W zakresie: informatyki

Mirosław Kowaluk

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Zastosowanie szybkiego mnożenia macierzy w problemie najniższych wspólnych przodków

Recenzenci: dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński); prof. dr hab. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska); prof. dr hab. Marek Piotrów (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr hab.Wojciech Rytter

Data nadania: 2009-06-25

W zakresie: informatyki

Krzysztof Barański

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Geometria zbiorów niezmienniczych w układach dynamicznych

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Downarowicz (Politechnika Wrocławska); dr hab. Janina Kotus (Politechnika Warszawska); prof. dr hab. Marusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba

Data nadania: 2009-04-23

W zakresie: matematyki

Anh Linh Nguyen

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Wybrane zagadnienia semantyczne i obliczeniowe programowania w logikach modalnych

Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Andrzej Drabent (Instytut Podstaw Informatyki PAN); dr hab. Damian Niwiński; prof. dr hab. Marek Zaionc (Uniwersytet Jagielloński); prof. John Jules Meyer (Utrecht University, Holandia)

Data nadania: 2009-02-26

W zakresie: informatyki

Anna Talarczyk

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Twierdzenia graniczne związane z losową dynamiką układów cząstek

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kwapień; dr hab. Zbigniew Palmowski (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Andrzej Rozkosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); prof. dr hab. Jerzy Zabczyk (Instytut Matematyczny PAN)

Data nadania: 2009-01-22

W zakresie: matematyki

Mikołaj Bojańczyk

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Klasyfikacja regularnych języków drzew

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński); prof. dr hab. Leszek Pacholski (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Wiesław Szwast, prof. Uniwersytetu Opolskiego; prof. dr hab. Paweł Urzyczyn; prof. Wolfgang Thomas (RWTH Aachen University, Niemcy)

Data nadania: 2008-11-20

W zakresie: informatyki

Anna Gambin

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Kontekstowe uliniowienie sekwencji molekularnych

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej); prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Jacek Miękisz oraz Prof. Martin Vingron (Max Planck Institute for Molecular Genetics, Niemcy)

Data nadania: 2008-10-30

W zakresie: informatyki

Hung Son Nguyen

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Aproksymacyjne wnioskowanie Boolowskie: podstawy i zastosowania w eksploracji danych

Recenzenci: dr hab. Marek Piotrów (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Roman Słowiński (Politechnika Poznańska ), dr hab. Jerzy Tyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Marek Zaionc (Uniwersytet Jagielloński)

Data nadania: 2008-04-03

W zakresie: informatyki

Sławomir Lasota

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Złożoność obliczeniowa równoważności systemów o nieskończonej liczbie stanów

Recenzenci: dr hab. Edward Ochmański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Wiesław Szwast (Uniwersytet Opolski)

Data nadania: 2008-01-24

W zakresie: informatyki

Wiesław Kubiś

Afiliacja: Akademia Świętokrzyska

Tytuł rozprawy: Klasy przestrzeni zwartych generowane przez retrakcje

Recenzenci: prof. Lech Górniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Piotr Koszmider (Politechnika Łódzka), dr hab. Grzegorz Plebanek (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Roman Pol (Uniwersytet Warszawski)

Data nadania: 2007-11-22

W zakresie: matematyki

Agnieszka Kałamajska

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Quasiwypukłość i teoria miar Younga

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Biler, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Lech Górniewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; dr hab. Piotr Rybka, prof. UW, prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, Politechnika Warszawska

Data nadania: 2007-01-25

W zakresie: matematyki

Karol Dziedziul

Afiliacja: Politechnika Gdańska

Tytuł rozprawy: Formy asymptotyczne

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Pleśniak, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Ryszard Szwarc, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski; prof. Joachim Stőckler, Universität Dortmund, Niemcy

Data nadania: 2006-06-01

W zakresie: matematyki

Piotr Gwiazda

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Metoda nierówności entropijnych i miar Younga dla odwzorowań wielowartościowych

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; dr hab. Grzegorz Karch, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Andrzej Krzywicki, Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Paweł Strzelecki, prof. UW

Data nadania: 2006-10-26

W zakresie: matematyki

Witold Rosicki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański

Tytuł rozprawy: O jednoznaczności rozkładu na iloczyn kartezjański rozmaitości, wielościanów i continuów

Recenzenci: prof. Robert Daverman, University of Tennessee Knoxville, USA; prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz, Instytut Matematyczny PAN; dr hab. Sławomir Nowak, prof. UW

Data nadania: 2006-01-19

W zakresie: matematyki

Katarzyna Dominika Pietruska Pałuba

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Ruch Browna na fraktalach i dyfuzje na przestrzeniach metrycznych

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kwapień, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Andrzej Lasota, Uniwersytet Śląski; doc. dr hab. Anna Kamont, Polska Akademia Nauk

Data nadania: 2005-11-24

W zakresie: matematyki

Piotr Mucha

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Analiza układu równań Naviera-Stokesa z warunkami brzegowymi typu poślizgu

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Dłotko, Uniwersytet Śląski; dr hab. Grzegorz Karch, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski; prof. Giovani P.Galdi, University of Pittsburgh

Data nadania: 2005-05-19

W zakresie: matematyki

Paweł Strzelecki

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Regularność słabych rozwiązań układów równań eliptycznych z krytyczną nieliniowością

Recenzenci: dr hab. Waldemar Hebisch, prof. U. Wr.; prof. dr hab. Tadeusz Iwaniec, Syracuse University Dep. of Math. NY,USA; prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk; prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski, IM PAN

Data nadania: 2005-03-17

W zakresie: matematyki

Czesław Bagiński

Afiliacja: Politechnika Białostocka Modularne algebry grupowe

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW; prof. dr hab. Daniel Simson , UMK; prof. dr hab. Wital Suszczański, Politechnika Śląska; prof. Sudarshan K. Sehgal, University of Alberta, Edmonton, Kanada

Data nadania: 2005-01-20

W zakresie: matematyki

Krzysztof Oleszkiewicz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: O związku pewnych nierówności funkcyjnych z własnościami produktowych miar probabilistycznych

Recenzenci: dr hab. Piotr Hajłasz, UW; prof. dr hab. Tadeusz Figiel, Instytut Matematyczny PAN; prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk, Uniwersytet Łódzki

Data nadania: 2004-12-16

W zakresie: matematyki

Adrian Langer

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Nierówności dla klas Cherna snopów na rozmaitościach

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, UW; prof. Masaki Maruyama - Kyoto University, Japonia; prof. Giorgio Ottaviani - Universita di Firenze, Włochy; prof. dr hab. Piotr Pragacz - Instytut Matematyczny PAN

Data nadania: 2004-11-25

W zakresie: matematyki - geometria algebraiczna

Marek Zawadowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Modelowe uzupełnienia teorii równościowych pochodzących od logik zdaniowych

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, UW; dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. nadzwyczajny, UMK; prof. dr hab. Paweł Idziak, UJ; prof. Peter T. Johnstone, Cambridge University, Anglia

Data nadania: 2003-11-27

W zakresie: matematyki - logika, teoria kategorii

Piotr Mormul

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Flagi Cartana-Goursata i ich osobliwości

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, UW; prof. dr hab. Stanisław Janeczko, IM PAN; prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, UG; prof. Andrei Agrachev, International School Advanced Studies, Triest, Włochy;

Data nadania: 2003-05-22

W zakresie: matematyki - geometrii, teorii osobliwości

Jolanta Słomińska

Afiliacja: Politechnika Warszawska

Tytuł rozprawy: Homotopijne i homologiczne rozkłady przestrzeni i kategorii

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk, UMK dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. UAM dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW prof. William G. Dwyer, Uniwersity of Notre Dame, USA

Data nadania: 2003-01-16

W zakresie: matematyki

Anna Zdunik

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Metody ergodyczne w dynamice holomorficznej

Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (UMK) dr hab. Tomasz Nowicki, prof. UW, prof. dr hab. Wiesław Pleśniak (UJ), prof. Nikolai Makarov (California Institute of Technology, Pasadena, USA)

Data nadania: 2002-10-24

W zakresie: matematyki

Wojciech Plandowski

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Równania w półgrupach wolnych

Recenzenci: dr hab. Wit Foryś (UJ) dr hab. Damian Niwiński (UW) prof. dr hab. Leszek Pacholski (U Wr.) prof. dr hab. Aleksander Nagaev (UMK)

Data nadania: 2002-05-16

W zakresie: informatyki - matematycznych podstaw informatyki

Rafał Latała

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Twierdzenia graniczne i nierówności dla U-statystyk

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Nagaev (UMK) dr hab. Wojciech Niemiro (UW) prof. dr hab. Tomasz Rolski (U.Wr.)

Data nadania: 2002-05-27

W zakresie: matematyki - rachunku prawdopodobieństwa

Igor Walukiewicz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Monadyczna logika drugiego rzędu a rachunek Mi

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Idziak (UJ), prof. dr hab. Lech Pacholski (UJ), prof. U W dr hab. Paweł Urzyczyn, prof. Wolfgang Thomas (RWTH Aachen, Niemcy)

Data nadania: 2001-09-24

W zakresie: informatyki - zastosowanie logiki matematycznej w informatyce

Jerzy Tyszkiewicz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Charakteryzacje siły wyrazu logik w języku złożoności Kołmogorowa

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Kutylowski (Polit.Wrocł.); dr hab. Damian Niwiński (U.W.); prof. dr hab. Leszek Pacholski (Un. Wrocł.); prof. Mosche Vardi (Rice University, USA)

Data nadania: 2001-09-24

W zakresie: informatyki - teorii skończonych modeli

Piotr Hajłasz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Analiza na przestrzeniach metrycznych

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Hulanicki (Un. Wr.); dr hab. Anna Kamont (IM PAN); prof. dr hab. Ewa Ligocka; prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski (IM PAN)

Data nadania: 2001-09-24

W zakresie: matematyki - analizy matematycznej

Joanna Święcicka

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Kombinatoryczne metody opisywania rozmaitości, dla których istnieje dobry iloraz przy działaniu grupy reduktywnej

Recenzenci: dr hab. Lech T. Januszkiewicz, prof. U Wr.; dr hab. Zbigniew Jelonek, prof. UJ; dr hab. Jerzy Jurkiewicz, prof. UW; prof. Michel Brion (Univ. Fourier, Francja)

Data nadania: 2001-03-26

W zakresie: matematyki, geometrii algebraicznej

Mariusz Koras

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Linearyzacja działań algebraicznych grupy C*

Recenzenci: dr hab. Jerzy Jurkiewicz, prof. UW; dr hab. Zbigniew Jelonek, prof. UJ; prof. Vladimir Popov (Moscow State Technical University, Rosja)

Data nadania: 2000-12-18

W zakresie: matematyki, geometrii algebraicznej

Piotr Rybka

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Dwuwymiarowe zagadnienia Stefanowskiego typu z prawem Gibbsa - Thomsona i kinetycznym przechłodzeniem

Recenzenci: prof. Piotr Biler (Uniwersytet Wroclawski), doc. dr hab. Irena Pawłow-Niezgódka (IBS PAN); prof. Adam Piskorek (UW), prof. Stefan Muller (Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences, Niemcy)

Data nadania: 2000-12-18

W zakresie: matematyki, równań różniczkowych

Dariusz Wrzosek

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł rozprawy: Nieskończone układy równań typu reakcja-dyfuzja w teorii koagulacji-fragmantacji

Recenzenci: prof. Piotr Biler (Uniwersytet Wroclawski), prof. Tomasz Dłotko (Uniwersytet Śląski), prof. Zbigniew Peradzyński (UW)

Data nadania: 2000-11-23

W zakresie: matematyki

Teimuraz Pirashvili

Afiliacja: Institut of Math., Academy of Georgia, Gruzja

Tytuł rozprawy: MacLane homology and polynomial functors

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Banaszak (UAM Poznań), prof. Stefan Jackowski (UW), prof. Mariusz Wodzicki (Uniw. Kalifornijski, USA), prof. Andrei Suslin (Northwestern Univ., USA)

Data nadania: 2000-10-30

W zakresie: matematyki, algebry homologicznej

Krzysztof Chełmiński

Afiliacja: Uniwersytet Techniczny Karlsruhe, Niemcy

Tytuł rozprawy: Metoda energetyczna i metoda opertorów monotonicznych w teorii odkształceń niesprężystych

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Łukaszewicz (UW), prof. dr hab. Bolesław Szafirski (UJ), prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski (IM PAN)

Data nadania: 2000-02-28

W zakresie: matematyki - równań różniczkowych cząstkowych

Nguyen Viet Dung

Afiliacja: Hanoi Institute of Mathematics, National Centre for Scientific of Vietnam

Tytuł rozprawy: Indecomposable decompositions of modules over noncommutative rings

Recenzenci: dr hab. Piotr Grzeszczuk (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, prof. dr hab. Daniel Simson (UMK), prof. Barbara Osofsky (Rutgers Uniwersity, New Brunsvick, USA)

Data nadania: 2000-06-26

W zakresie: matematyki

Andrzej Szczepański

Afiliacja: Uniwersytet Gdański

Tytuł rozprawy: Automorfizmy zewnętrzne Bieberbacha oraz grup pokrewnych

Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Jackowski, dr hab. Lech Januszkiewicz (UWr), dr hab. Olga Macedońska-Nosalska (PŚl), prof. Paul Igodt (Katolicki Uniw. w Lueven, Belgia)

Data nadania: 2000-04-26

W zakresie: matematyki


Habilitacje nieprzyznane

Witold Tomaszewski

Afiliacja: Politechnika Śląska

Tytuł rozprawy: Tożsamości, relacje w grupach i powiązane z nimi automorfizmy

Recenzenci: prof. Andrzej Skowroński (UMK w Toruniu), prof. Andrzej Kisielewicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)

W zakresie: matematyki

Dokumenty w postępowaniu

Data rozstrzygnięcia: 2016-04-14

Włodzimierz Wysocki

Afiliacja: Instytut Podstaw Informatyki PAN

Tytuł rozprawy: Matematyczne podstawy algorytmów opartych na wielowymiarowych kopułach archimedesowskich

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Rychlik (IM PAN), dr hab. Przemysław Matula, prof. UMCS (Instytut Matematyki UMCS), prof. dr hab. Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska), dr hab. Piotr Jaworski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Data rozstrzygnięcia: 2014-03-13

W zakresie: matematyki

Jerzy Mycka

Afiliacja: Instytut Matematyki UMCS

Tytuł rozprawy: Przejście graniczne w teorii rekurencyjnych funkcji rzeczywistych

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Zaionc (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. A.Szepietowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. J. Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Data rozstrzygnięcia: 2012-04-26

W zakresie: informatyki