To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw
Pomiń menu

Studiuj na MIMUW

Lubisz matematykę?

Sprawia Ci przyjemność rozwiązywanie zadań?

Wybierz MIM! To miejsce dla Ciebie!

Czytaj więcej...

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle. Allianz Polska, Andersen Constulting, Barclays Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, BRE Bank, Bloomberg, CERN, Commercial Union, Ernst and Young, Google, IBM Komisja Europejska, Microsoft, NBP, to tylko przykładowe instytucje, w których pracują — i są doceniani — nasi absolwenci. Pracodawcy wiedzą, że matematyk, z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać!

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Nauczymy Cię niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego jako jedyny w Polsce otrzymał, jednocześnie w dziedzinie Matematyki i Informatyki, najwyższą ocenę jakości, przyznawaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Miarą tego są coroczne sukcesy naszych studentów osiągane w różnych konkursach międzynarodowych dla studentów matematyki. Oferujemy możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Jeżeli Cię zachęciliśmy i chcesz się dowiedzieć jak wyglądają nasze studia, to obejrzyj Informator dla studentów.

Do zobaczenia w październiku 2016!

Chcesz znaleźć się wśród pasjonatów pragnących zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej informatyki? Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci z powodzeniem ubiegać się o pracę w najlepszych firmach informatycznych świata jak Facebook, Google, IBM, Microsoft, NVIDIA, Samsung lub rywalizować z nimi we własnej firmie?

Uniwersytet Warszawski jest dla Ciebie!

Czytaj więcej...

Uniwersytet Warszawski to jedno z najlepszych miejsc w Polsce do studiowania informatyki (jedna z nielicznych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

Badania prowadzone w Instytucie Informatyki stoją na najwyższym światowym poziomie. Trzech pracowników Instytutu prowadzi prestiżowe granty finansowane przez Unię Europejską. Żadna inna uczelnia w Polsce nie ma takiej kadry.

Możesz samodzielnie tak ukształtować swój program studiów, aby rozwijać się w jednej z dziedzin, w której się specjalizujemy, a są to: bazy danych, Internet, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Studenci informatyki z powodzeniem konkurują swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami z całego świata. Świadczą o tym liczne sukcesy w międzynarodowych konkursach informatycznych. W latach 2003 i 2007 nasi studenci zdobyli Mistrzostwo Świata w Programowaniu Zespołowym.

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki to miejsce, które jest rozpoznawane i doceniane w świecie!

Jeśli należysz do grona osób zainteresowanych w podobnym stopniu tak informatyką i matematyką, co biologią, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę studiowania bioinformatyki i biologii systemów. Na studiach tych nauczysz się, jak łączyć wiedzę z biologii, fizyki i chemii z wiedzą matematyczną i informatyczną tak, aby zastosować ją w praktyce. Będąc specjalistą z jednej z tych dziedzin trudno jest nauczyć się pozostałych, a my potrafimy skutecznie robić to jednocześnie. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy miedzy innymi w modelowaniu biologicznym, projektowaniu leków lub analizie danych medycznych.

Adres strony bioinformatyki: bioinformatyka.mimuw.edu.pl

Czytaj więcej...

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project, czyli próba odczytania informacji zapisanych w ludzkim genomie, nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Umiejętność pozyskiwania istotnych informacji z ogromnych hurtowni danych staje się obecnie bardzo ważna nie tylko w pracy badawczej, ale także w wielu praktycznych zastosowaniach z zakresu biologii, biochemii czy medycyny. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie bioinformatyki zarówno w placówkach naukowo-badawczych, jak i komercyjnych.

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, począwszy od roku akademickiego 2008/09 dajemy możliwość studiowania bioinformatyki na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie tych studiów zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki — wiedzę, dzięki której znajdziesz później zatrudnienie jako specjalista w zakresie metod bioinformatycznych w różnych instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Poznasz różne metody bioinformatyki i biologii systemów oraz nauczysz się je wykorzystywać zarówno w badaniach, jak i w praktycznych zastosowaniach, takich jak na przykład diagnostyka medyczna. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treściami programowymi poszczególnych przedmiotów oraz z częścią Informatora dla studentów dotyczącą bioinformatyki.

Studia licencjackie przygotują Cię także do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie bioinformatyki. Uruchomiliśmy je w roku akademickim 2011/12, aby stworzyć Ci możliwość dalszego rozwoju. Możesz zapoznać się z siatką zajęć (w Informatorze dla studentów).

Studia bioinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny. Z tego powodu bioinformatyka nie jest zwykłym kierunkiem studiów na UW. Jest to tak zwany makrokierunek. Oznacza to, że będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zajęcia będą odbywać się głównie na tych wydziałach. Nie martw się jednak, znajdują się one blisko siebie w obrębie tzw. Kampusu Ochota, nie będziesz więc musiał jeździć po całej Warszawie.

Mamy nadzieję, że studia bioinformatyczne staną się dla Ciebie prawdziwą przygodą intelektualną, podróżą w różne obszary nauk ścisłych i przyrodniczych. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że są to studia dość wymagające. Już na pierwszym roku otrzymasz solidne podstawy teoretyczne na rocznym przedmiocie Podstawy chemii i semestralnych: Podstawach fizyki, Wstępie do biologii, Wstępie do informatyki. Odpowiedni warsztat matematyczny zapewnią przedmioty Rachunek różniczkowy i całkowy, Rachunek prawdopodobieństwa, a warsztat informatyczny — Algorytmy i struktury danych. Drugi rok to m.in.: duży roczny przedmiot Biologia molekularna z genetyką oraz egzamin certyfikacyjny z języka obcego. Na trzecim roku m.in. przygotujesz pracę licencjacką w ramach pracowni licencjackiej. Zachęcamy Cię już teraz do zapoznania się z godzinową siatką zajęć (w Informatorze dla studentów).

Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne

Studia JSIM prowadzone na Wydziale MIM to studia równoległe na dwóch kierunkach, matematyce i informatyce, prowadzące do uzyskania dwóch dyplomów licencjackich w ciągu czterech lat.

Studia na każdym z tych kierunków są bezpłatne w ramach pewnego limitu punktów ECTS. Na studiach I stopnia na Wydziale MIM limit ten wynosi 180+60 punktów ECTS na każdy kierunek (do zaliczenia każdego roku potrzeba 60 punktów ECTS). Punkty ECTS są zabierane jedynie za przedmioty zaliczone.

W związku z powyższym od roku akademickiego 2013/14 program JSIM przybiera następującą formę.

 • Studenci są przyjmowani na I rok na jeden kierunek — ten, na który się rekrutowali i składają podanie do dziekana WMIM o indywidualny tok studiów. Ten indywidualny tok studiów polega na tym, że w trakcie I roku realizują (bezpłatnie) program rozszerzony (taki, jak w dotychczasowej siatce JSIMu) wykorzystując 75 punktów ECTS (a więc wykorzystując dodatkowo 15 punktów ECTS!).
  Podanie o indywidualny tok studiów wg podanego wzoru należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami w Sekcji Studenckiej Wydziału MIM UW.
 • Po I roku każdy student wybiera jeden z trzech wariantów:
  • kontynuuje studia tylko na matematyce. Wtedy II i III rok realizuje zgodnie ze standardową siatką studiów na matematyce. Kończąc etap licencjacki wykorzystuje 195 punktów ECTS, więc mieści się w ramach bezpłatnego limitu punktów ECTS;
  • kontynuuje studia tylko na informatyce. Wtedy na II roku, oprócz przedmiotów ze standardowej siatki studiów na informatyce musi zrealizować Analizę Matematyczną dla informatyków II oraz Matematykę dyskretną. Kończąc etap licencjacki wykorzystuje 208 punktów ECTS, więc także mieści się w ramach bezpłatnego limitu punktów ECTS;
  • kontynuuje studia na wybranym kierunku (na II i III roku) i jednocześnie rozpoczyna studia na I roku drugiego kierunku. Na obu kierunkach studiuje wówczas indywidualnie zgodnie z siatkami programu JSIM. Wówczas po trzech latach otrzymuje jeden dyplom, a po kolejnym roku - drugi. Są to studia na dwóch kierunkach.

Jeśli interesuje Cię matematyka, ale chcesz poznać ją w zastosowaniach w ekonomii, finansach lub ubezpieczeniach, to powinieneś tu przyjść!

Jeśli interesuje Cię ekonomia i chcesz w przyszłości kontynuować studia ekonomiczne na najlepszych uczelniach europejskich lub amerykańskich to musisz tu przyjść!

Współczesna ekonomia stała się nauką ilościową bardzo szeroko wykorzystującą metody matematyczne. W przypadku finansów i ubezpieczeń bez rozległej wiedzy matematycznej trudno jest nawet zrozumieć, o co w nich chodzi.

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (MSEM) są dla tych, którzy chcą rozumieć i stosować metody ilościowe w ekonomii. Studia te pozwalają na dogłębne poznanie podstawowych działów matematyki i ekonomii. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki (MIM).

Poświęcony czas i zaangażowanie na etapie licencjackim otwierają drogę do ciekawych możliwości kontynuowania studiów II stopnia na WNE lub MIM a potem interesującej pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza ekonomiczna oraz umiejętność analitycznego, ilościowego podejścia do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Uwaga: rekrutację na MSEM prowadzi Wydział Nauk Ekonomicznych.

Rekrutacja na studia I stopnia 2016/17

Witamy wszystkich zainteresowanych studiami na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na kierunki studiów oferowanych przez nasz Wydział.

Podstawowym źródłem informacji dotyczących rekrutacji są:

Zasady kwalifikacji

Wybierz kierunek:

Proces rekrutacji

 1. Założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych,
 2. 6 czerwca – 8 lipca 2016 rejestracja na wybrane kierunki studiów,
 3. 8 lipca 2016 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 4. 15 lipca 2016 ogłoszenie wyników,
 5. 18–20 lipca 2016 w przypadku otrzymania statusu "zakwalifikowany", dostarczenie wymaganych dokumentów,
 6. O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

Laureaci lub finaliści wybranych olimpiad są kwalifikowani na studia w pierwszej kolejności. Szczegółowe zasady znajdują się w opisach kierunków. Ważne informacje dla olimpijczyków znajdują się również tutaj.


Wszelkie pytania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy kierować na adres rekrutacja@mimuw.edu.pl.

Rekrutacja na studia II stopnia 2016/2017

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Matematyka

Zasady kwalifikacji: egzamin lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów (można wybrać dwie metody kwalifikacji).

Do konkursu średniej mogą przystąpić kandydaci posiadający dyplom licencjata matematyki lub licencjata matematyki w zakresie zastosowań matematyki, którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na kierunku matematyka.

Zestaw zadań na egzamin wstępny na matematykę II stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania średniej znajdują się w następujących dokumentach:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów — Matematyka II stopnia.

Informatyka

Zasady kwalifikacji: egzamin lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów (można wybrać dwie metody kwalifikacji).

Do konkursu średniej mogą przystąpić kandydaci posiadający dyplom licencjata informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na kierunku informatyka.

Wymagania na egzamin wstępny na informatykę II stopnia.

Treść egzaminu wstępnego z roku 2012.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania średniej znajdują się w następujących dokumentach:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów — Informatyka II stopnia.

Bioinformatyka i biologia systemów

Zasady kwalifikacji: egzamin albo na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów (kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji).

Wymagania na egzamin wstępny na bioinformatykę i biologię systemów II stopnia.

Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w jednostce uprawnionej na mocy art. 195 p. 1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na jednym z kierunków: biologia, chemia, fizyka, informatyka lub matematyka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów — Bioinformatyka i biologia systemów II stopnia.

Proces rekrutacji — I tura

 1. Założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych,
 2. 6-29 czerwca 2016 rejestracja na wybrane kierunki studiów,
 3. 29 czerwca 2016 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenia wykazów ocen przez kandydatów, którzy ukończyli studia lub odbyli część studiów na jednostce innej niż Wydział MIM UW,
 4. 1 lipca 2016, godz. 10:00, w salach 2070, 3180, 4420 egzamin na informatykę II stopnia,
 5. 4 lipca 2016, godz. 10:00, w sali 4420 egzamin na matematykę II stopnia,
 6. 5 lipca 2016, godz. 10:00, w sali 2070 egzamin na bioinformatykę i biologię systemów II stopnia,
 7. 13 lipca 2016 ogłoszenie wyników w systemie IRK,
 8. 14-29 lipca 2016 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko podanie z numerem dyplomu.

Proces rekrutacji — II tura

 1. Założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych,
 2. 1-17 września 2016 rejestracja na wybrane kierunki studiów, II tura,
 3. 17 września 2016 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenia wykazów ocen przez kandydatów, którzy ukończyli studia lub odbyli część studiów na jednostce innej niż Wydział MIM UW,
 4. 19 września 2016, godz. 10:00, s. 4420 egzamin na informatykę II stopnia,
 5. 19 września 2016, godz. 10:00, s. 4420 egzamin na bioinformatykę i biologię systemów II stopnia,
 6. 20 września 2016, godz. 10:00, s. 4420 egzamin na matematykę II stopnia,
 7. 24 września 2016 ogłoszenie wyników w systemie IRK,
 8. 26-27 września 2016 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko podanie z numerem dyplomu.

Na studia II stopnia mogą zarejestrować się również osoby, które nie otrzymały jeszcze dyplomu licencjata lub równoważnego. Na koncie rejestracyjnym kandydata należy zaznaczyć rodzaj dyplomu a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te będzie można uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów.

Egzaminy odbędą się na Wydziale MIM UW przy ul. Banacha 2. Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu w I turze nie muszą go zdawać ponowie — zostanie uznany wynik z I tury, należy się jednak zarejestrować ponownie — na II turę.

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia będą przyjmowane w lipcu i we wrześniu w godzinach pracy Sekcji Studenckiej, czyli w poniedziałki, czwartki i piątki 9:30-12:30 i we wtorki 10:00-13:00. Sekcja Studencka Wydziału MIM UW mieści się w budynku przy ul. Banacha 2 w pokoju 2170.

Uwaga dla kandydatów, którzy chcą studiować matematykę lub informatykę II stopnia w ramach kolegium MISMaP: System IRK nie zezwoli Państwu na wybór obydwu ścieżek kwalifikacji. Osoby, które chciałyby zdawać egzamin i kwalifikować się również na podstawie średniej proszone są o wybór w systemie IRK egzaminu i kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.


Wszelkie pytania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy kierować na adres rekrutacja@mimuw.edu.pl.

Przeniesienia i studia równoległe

Przeniesienia

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

Kwalifikacja konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów, spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na kierunku pokrewnym w innej uczelni. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych poznanych przezeń w innej uczelni znacząco odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów poznali studenci odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie przeniesienia z innej uczelni składają do dnia 9 września 2016 r. następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej,
 • zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów.

Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego pracownika naukowego.

Nie przewidujemy naboru w trybie przeniesienia na studia magisterskie.

Limity miejsc (łącznie na drugi i trzeci rok studiów)

 • Matematyka I stopnia: 15,
 • Informatyka I stopnia: 5,
 • Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia: 2.

Studia równoległe

Od roku akademickiego 2014/15 Wydział MIM nie prowadzi odrębnego naboru na studia równoległe.