To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Równoważniki starych przedmiotów

Informacja dla studentów jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku matematyka:

W związku ze zmianami w zestawie zajęć fakultatywnych na kierunku Matematyka konieczne są także zmiany w zakresie wymagań, których spełnienie pozwala uzyskać dyplom z określoną specjalnością. Oto one:

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot fakultatywny Statystyka I (1000-135STI), to

  • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Statystykę I (1000-115ST1);

Jeśli wśród wymagań są: Procesy stochastyczne I (1000-135PS1) i Procesy stochastyczne II (1000-135PS2), to

  • osoby, które zaliczyły dotąd tylko Procesy stochastyczne I, powinny zaliczyć Procesy stochastyczne II w roku akademickim 2009/10. W następnych latach ten przedmiot nie będzie już oferowany;
  • osoby, które nie zaliczyły żadnego z tych dwóch przedmiotów, powinny zaliczyć Wstęp do Analizy Stochastycznej (1000-135WAS) oraz Procesy stochastyczne (1000-135PS). Ten ostatni przedmiot będzie oferowany dopiero w roku 2010/11.

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Procesy stochastyczne I (100-135PS1) (bez Procesów stochastycznych II), to

  • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Wstęp do Analizy Stochastycznej (1000-135WAS) .

Jeśli wśród wymagań są przedmioty: Wstęp do modelowania matematycznego w finansach (1000-134WMF) i Matematyka w instrumentach dłużnych (1000-135MID), to

  • osoby, które nie zaliczyły któregokolwiek z wymienionych przedmiotów, powinny zaliczyć Rynki kapitałowe (1000-135RKA).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Metody wariacyjne i układy dynamiczne w naukach przyrodniczych i społecznych (1000-135MPS), to

  • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Modele matematyki stosowanej (1000-135MMS).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Numeryczne metody algebry (1000-135NAL), to

  • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Matematykę obliczeniową II (1000-135MO2).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Numeryczne metody równań różniczkowych cząstkowych (1000-135NRC), to

  • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Numeryczne równania różniczkowe (1000-135NRR).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Grafika komputerowa II (1000-135GK2), to

  • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć go w semestrze letnim roku 2009/10 jako wykład monograficzny (1000-1M09GK2). Wykład Grafika komputerowa I (1000-135GK1) jest oferowany w semestrze zimowym 2009/10 nadal jako wykład fakultatywny.

Uwaga: wykład monograficzny Grafika komputerowa II (1000-1M09GK2) może nie być oferowany regularnie w następnych latach akademickich.

Pełny zestaw wykładów fakultatywnych oferowanych zgodnie z nowym programem studiów przez WMIM dla kierunku Matematyka poczynając od roku akademickiego 2009/10, można znaleźć w załączniku do Uchwały RW 2-24 z 1.03.2007.

Osoby, które w roku akademickim 2008/09 są studentami III (lub wyższego) roku studiów JSIM i do 30.09.2009 nie uzyskają zaliczenia przedmiotu Rachunek Prawdopodobieństwa II, są zobowiązane zaliczyć wykład fakultatywny "Rachunek Prawdopodobieństwa II" w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Osoby te, jako studiujące wg dotychczasowego programu jednolitych studiów magisterskich, nie maja obowiązku zaliczenia wykładu "Statystyka I".