Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Menu

Search

Pomiń menu

Studia zamawiane

   
  Atrakcyjne stypendia dla kilkudziesięciu najlepszych studentów na każdym roku, do 1000 PLN miesięcznie. (Uwaga: zostały ustalone zasady przyznawania stypendiów dla JSIM. Szczegóły na dole strony).
   


  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki realizuje 3 projekty w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te dotyczą studentów studiów stacjonarnych:  

  1. Specjalizacji Matematyka Stosowana na kierunku Matematyka - program pilotażowy - obejmuje studentów studiów I stopnia, którzy ropoczęli studia w roku 2008/2009  
  2. Matematyki - obejmuje 4 roczniki studentów studiów I stopnia (lata 2009/10 - 12/13) i 4 roczniki studentów studiów II stopnia (lata 2010/11 - 13/14)
  3. Informatyki - obejmuje 4 roczniki studentów studiów I stopnia (lata 2009/10 - 12/13) i 4 roczniki studentów studiów II stopnia (lata 2010/11 - 13/14)

  Celem tego programu jest zachęcanie do studiowania nauk matematyczno-technicznych.

  Szczegółowe informacje o projektach i warunkach udziału:

  folder
  plik html
  plik html

  Stypendia dla studentów JSIM

  Została przyjęta następująca zasada przyznawania stypendiów studentom JSIM od II roku studiów:

  1. osoby, które wybrały wariant 3I + 4M, otrzymują stypendium z puli informatyki i podlegają pod regulamin przyznawania stypendiów na informatyce;
  2. osoby, które wybrały wariant 3M + 4I, otrzymują stypendium z puli matematyki i podlegają pod regulamin przyznawania stypendiów na matematyce.