To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Studia zamawiane - Informatyka na UW

Pełna nazwa projektu to Informatyka na UW: doświadczenie + jakość + potencjał = wysokiej jakości absolwenci. Okres realizacji obejmuje lata 09/10-14/15. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest zachęcanie do studiowania nauk matematyczno-technicznych, w naszym przypadku Informatyki. Szczegóły tutaj.

Aktualności

Uwaga studenci I roku studiów I stopnia 2013/2014:
Uzyskaliśmy zgodę na sfinansowanie, z wypracowanych w projekcie oszczędności, zajęć wyrównawczych, zadań domowych oraz stypendiów dla studentów rocznika 2013/2014. Osoby, które jeszcze nie przystąpiły do projektu, a chciałyby wziąc (ew. wzięły) udział w zajęciach wyrównawczych oraz kandydować do stypendium powinny wypełnić stosowne dokumenty (Dokumenty.). Tam także regulamin przyznawania stypendiów.

Stypendia 2011/2012 - semestr zimowy progi

Stypendia 2012/2013 - semestr zimowy progi

Stypendia 2012/2013 - semestr letni progi

Stypendia 2013/2014 - semestr zimowy progi

Stypendia 2013/2014 - semestr letni progi

Stypendia 2013/2014 - semestr zimowy progi

Ogłoszenia o zamówieniach

 1. Reklama promocyjna projektu - rozstrzygnięte

Każdy student chcący uczestniczyć w projekcie powinien złożyć formularz Deklaracja przystąpienia do projektu. Złożenie tej deklaracji (jeden raz na całe studia na danym kierunku) jest warunkiem koniecznym otrzymywania stypendium oraz uczestniczenia w innych przedsięwzięciach przewidzianych w projekcie. Konieczne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem przyznawania stypendiów należy pobrać odpowiedni formularz deklaracji, wypełnić go elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać i wraz z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych dołączyć do pozostałych dokumentów składanych w dziekanacie.

UWAGA: Stypendia będą wypłacane wyłącznie na konto bankowe. Po immatrykulacji należy wprowadzić do USOSa numer własnego konta bankowego. Wypłata stypendium zostanie zawieszona dopóki numer konta nie zostanie wprowadzony.

Dokumenty

 • Studia II stopnia
 • Początek


  W ramach programu planowane są następujące zadania:

  1. Stypendia - 4 roczniki studentów studiów I stopnia (lata 09/10 – 12/13) i 4 roczniki studentów studiów II stopnia (lata 10/11 – 13/14) szczegóły
  2. Programy wyrównawcze - z informatyki i z matematyki
   - 2 godziny tygodniowo z każdego przedmiotu
   - małe grupy wsparcia
   - wykłady powtórkowe, uzupełniające
  3. Wdrażanie programów nauczania:
   • Aktualizacja portalu ważniak.mimuw.edu.pl (zawiera materiały do przedmiotów kursowych na studiach informatycznych)
   • Elektroniczne scenariusze zajęć laboratoryjnych
   • Elektroniczne zbiory zadań
   • Sylabusy i elektroniczne materiały dydaktyczne dla 8 nowych przedmiotów
   • Prezentacje do 25 przedmiotów kursowych
   • Przygotowanie egzaminów wstępnych na studia II stopnia
  4. podniesienie atrakcyjności kształcenia
   • Zadania domowe na I roku (WP, PM, MD)
   • Dofinansowanie udziału w konferencjach 80 x 2000 zł
   • Kursy specjalistyczne – 8 kursów
   • Mini-cykle wykładowe – 16 cykli 10-godzinnych
   • Konkursy studenckie – 2 w roku
   • Prezentacje prac studenckich – 1 w roku
  5. Zaprojektowanie i wyposażenie sali multimedialnej

  Początek


  Stypendia
  Przyznawane będą stypendia 3 stopni:

  1. I stopnia – 1000 zł.
  2. II stopnia – 750 zł.
  3. III stopnia – 500 zł.
  Planowana liczba stypendiów:
  Studia I stopnia
  1. I rok: 0 I st. + 40 II st. + 0 III st.
  2. II rok: 10 I st. + 15 II st. + 20 III st.
  3. III rok: 10 I st. + 15 II st. + 20 III st.
  Studia II stopnia:
  1. I rok: 10 I st. + 15 II st.
  2. II rok: 10 I st. + 15 II st.

  Początek


  Koordynator Studiów Zamawianych Informatyka na UW
  Ewa Madalińska-Bugaj, e-mail