To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Strony niektórych przedmiotów


Nazwa Prowadzący Kierunek Uwagi
--> Programowanie wizualne Janusz Jabłonowski MSUI I
--> Programowanie funkcyjne Grzegorz Grudziński ZSI III
--> Programowanie w logice Mirosława Miłkowska ZSI III
--> Systemy operacyjne Janina Mincer-Daszkiewicz ZSI II
--> Programowanie współbieżne Janina Mincer-Daszkiewicz ZSI II
--> Laboratorium UNIX - ZSI II 1999-2001
[] Laboratorium UNIX Aleksy Schubert ZSI II 2001/2002
[] Historia matematyki Marek Kordos ogólno- uniwersytecki
--> Humanistyczne aspekty matematyki Michał Szurek ogólno- uniwersytecki Konwersatorium
--> Minority Game Tadeusz Płatkowski MAT Seminarium
[] Topologia algebraiczna Stefan Jackowski INF i MAT Seminarium
--> Systemy rozproszone Janina Mincer-Daszkiewicz ZSI III
--> Współczesne systemy operacyjne Janina Mincer-Daszkiewicz MSUI I
[] Unix i C Paweł Górecki INF II
[] Sztuczna Inteligencja Arkadiusz Wojna INF
--> Laboratorium Programownia Obiektowego Janusz Jabłonowski ZSI II
--> Programowanie Obiektowe i Współbieżne - PO Janusz Jabłonowski MSUI I
--> Laboratorium Pascala i C Janusz Jabłonowski ZSI I
[] Topologia II Stefan Jackowski MAT
--> Języki i Paradygmaty Programowania II M. Engel MSUI I
--> Wstęp do Programowania Janusz Jabłonowski ZSI I
--> Zagadnienia Programowania Obiektowego Andrzej Salwicki
Janusz Jabłonowski
Marek Warpechowski
INF IV-V Seminarium Magisterskie
[] Nowe technologie w nauczaniu matematyki Leszek Rudak
Krystyna Dałek
seminarium
--> Systemy decyzyjne Nguyen Hung Son
Marcin Szczuka
MAT III Proseminarium
[] Obliczenia naukowe Piotr Krzyżanowski MAT Fakultet
--> Techniki Programowania Janusz Jabłonowski ZSI I
[] Funkcje Analityczne Henryk Torunczyk 2003/2004
--> Laboratorium Licencjackie Janusz Jabłonowski ZSI III
--> Programowanie Obiektowe i C++ Janusz Jabłonowski MAT
--> Metody specyfikacji Marcin Engel ZSI III
[] Wstęp do logiki Paweł Urzyczyn ZSI I
[] Sztuczna inteligencja Ewa Madalińska ZSI III
[] SGML/XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Maciej Ogrodniczuk
Patryk Czarnik
INF
--> Logika i teoria obliczeń Damian Niwiński
Jacek Pomykała
Igor Walukiewicz
INF Seminarium magisterskie
--> Rozproszone systemy operacyjne Janina Mincer-Daszkiewicz MSUI II
--> Programowanie Obiektowe Janusz Jabłonowski ZSI II,
[] Wstęp do teorii mnogości Paweł Urzyczyn INF I
--> Programowanie obiektowe Janusz Jabłonowski INF II
[] Matematyka obliczeniowa Piotr Krzyżanowski MAT II
[] Podstawy algebry ogólnej i teorii kategorii Andrzej Tarlecki INF Monograf
--> Systemy rozproszone Janina Mincer-Daszkiewicz INF Seminarium
[] Algorytmika Bogdan Chlebus
Krzysztof Diks
INF Seminarium
[] Teoretyczne podstawy systemów wspomagających dowodzenie Paweł Urzyczyn INF Monograf
--> Programowanie w logice Mirosława Miłkowska INF Fakultet
--> Programowanie funkcyjne Andrzej Tarlecki INF fakultet
--> Systemy operacyjne Janina Mincer-Daszkiewicz INF III
--> Zespołowy projekt programistyczny Janusz Jabłonowski INF III
--> Programowanie współbieżne Marcin Engel INF II
[] Protokoły komunikacyjne Sławomir Lasota
Jerzy Tyszkiewicz
INF monograf