To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Ankiety studenckie

Najnowsze wyniki

2014/15, sem. zimowy:

O ankietach

Ankiety studenckie są przeprowadzane pod koniec każdego semestru i służą ocenie zajęć prowadzonych przez pracowników wydziału. Ich wypełnianie odbywa się przez USOSWeba i jest całkowicie anonimowe. Po zakończeniu sesji poprawkowej pracownicy wydziału otrzymują wyniki ankiet do prowadzonych przez siebie zajęć. Poza tym, wyniki wszystkich ankiet analizują i czytają komentarze do nich Prodziekan ds. studenckich, dyrektorzy ds. dydaktycznych w każdym z Instytutów, oraz wybrani przedstawiciele Samorządu Studentów. W 2012/2013 roku byli to:

  • dr Marcin Engel, prodziekan ds. studenckich,
  • dr Janusz Jabłonowski, wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Informatyki,
  • dr Piotr Krzyżanowski, wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
  • dr Tadeusz Koźniewski, wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki,
  • Piotr Garbuliński, przedstawiciel Samorządu Studentów,
  • Paweł Gora, przedstawiciel Rady Doktorantów,

Ankiety mają wpływ na obsadę zajęć oraz wysokość pensji pracowników, dlatego ważne jest, aby wypełniało je jak najwięcej studentów. W portalu wydziałowym publikujemy raporty zawierające ogólne statystyki i 25% najlepszych zajęć w każdej kategorii.

Archiwum wyników