To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Uniwersytet Ernst & Young

Konkurs Ernst & Young odbywa się od kilku lat. Na każdej uczelni, która bierze w nim udział (w tym i na naszym Wydziale), bezpośrednio przed konkursem organizowana jest seria 3 wykładów i 3 ćwiczeń dotyczących zagadnień IT oglądanych z perspektywy firmy doradczej, czyli z poziomu jeszcze wyższego, niż inżynieria oprogramowania.

W samym konkursie czteroosobowe zespoły otrzymują do rozwiązania studium przypadku. Na jego opracowanie jest około miesiąca. Najlepszy zespół z każdej biorącej udział w programie uczelni jest zapraszany na finał ogólnopolski. W finale należy przeprowadzić prezentację porównującą swój projekt z projektami konkurentów, które są w tym momencie udostępniane zespołom. Oceniania jest zarówno zawartość merytoryczna, jak i forma prezentacji. Wynik końcowy to suma punktów za opracowanie z pierwszego etapu i prezentację z drugiego etapu.

Zespoły MIMUW wygrywały konkurs dwukrotnie: w drugiej oraz czwartej edycji. Nagrodami są płatne staże w E&Y oraz wartościowy sprzęt elektroniczny.

Od roku 2009 studenci II roku informatyki udział w tym konkursie mogą wybrać jako formę zaliczenia przedmiotu "Języki i narzędzia programowania".


Osiągnięcia

2011 2. miejsce (Katarzyna Kacprzak, Kamil Maciejczyk, Krzysztof Opalski i Michał Pawłowski)
2008 1. miejsce (Krzysztof Gogól, Michał Kutyła, Paweł Tryfon i Tomasz Turski)
2006 1. miejsce (Marcin Bilkowski, Karol Cwalina, Ewa Wiórkiewicz i Mariusz Zawadzki)