To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Obrony prac doktorskich i nadane stopnie doktora

Recenzje doktoratów sa dostępne na stronie Repozytorium UW.

Karol Kurach (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2017-01-26
Data obrony 2016-12-22
Opis:
Autoreferat pliki/karol_kurach/kk-aut.pdf
Praca pliki/karol_kurach/kk-dok.pdf
Promotor dr hab. Hung Son Nguyen
Recenzenci prof. dr hab. Włodzisław Duch (UMK Toruń); prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski (Pol. Częstochowska)

Gabriela Majewska (Uniwersytet Warszawski)

Beta-skeletons - parametrized proximity graph
Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2017-01-26
Data obrony 2016-12-20
Opis:
Promotor dr hab. Mirosław Kowaluk
Recenzenci dr hab. Paweł Żyliński (Uniwersytet Gdański); prof. dr Rolf Klein (Universität Bonn)

Paweł Betliński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-12-15
Data obrony 2016-12-06
Opis:
Autoreferat pliki/pawel_betlinski/pb-aut.pdf
Praca pliki/pawel_betlinski/pb-dok.pdf
Promotor dr hab. Dominik Ślęzak
Recenzenci prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki (IPI PAN); prof. dr hab. inż. Wojciech Niemiro

Jean-Florent Raymond (Uniwersytet Warszawski i Université de Montpellier (Francja))

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-11-24
Data obrony 2016-11-18
Opis:

Zgodnie z umową co-tutelle obrona Pana Raymonda odbędzie się we Francji, w Université de Montpellier

LIRMM, Amphitheater of Building 2, 161, rue Ada, 34095
MONTPELLIER
Autoreferat pliki/jean-florent_raymond/jfr-aut.pdf
Praca pliki/jean-florent_raymond/jfr-dok.pdf
Promotor dr hab. Marcin Kamiński (WMIM UW); Kopromotor: dr hab. Dimitrios M. Thilikos (Université de Montpellier 2, Francja)
Recenzenci dr Petr Golovach (Uniwersytet w Bergen, Norwegia); dr hab. Nicolas Nisse (INRIA Sophia Antipolis, Francja)

Maciej Dziemiańczuk (Uniwersytet Gdański)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-10-27
Data obrony 2016-10-20
Opis:
Autoreferat pliki/maciej_dziemianczuk/md-aut.pdf
Praca pliki/maciej_dziemianczuk/md-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Szepietowski (Uniwersytet Gdański)
Recenzenci prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński) ; prof. dr hab. Jerzy Jaworski (UAM w Poznaniu)

Jan Peszek (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2016-09-29
Data obrony 2016-09-19
Opis:
Autoreferat pliki/jan_peszek/jp-aut.pdf
Praca pliki/jan_peszek/jp-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha
Recenzenci prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak (Politechnika Łódzka); prof. dr hab. Tomasz Komorowski (UMCS Lublin); Opiniodawca: prof. doc. Milan Pokorny (Uniwersytet Karola w Pradze)

Alina Powała (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-10-29
Data obrony 2016-07-11
Opis: wyróżnienie rozprawy
Autoreferat pliki/alina_powala/ap-aut.pdf
Praca pliki/alina_powala/ap-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz
Recenzenci dr hab. Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN); dr hab. Radosław Katarzyniak (Politechnika Wrocławska)

Son Thanh Cao (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-06-23
Data obrony 2016-06-22
Opis:
Autoreferat pliki/son_thanh_cao/stc-aut.pdf
Praca pliki/son_thanh_cao/stc-dok.pdf
Promotor dr hab. Anh Linh Nguyen; Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
Recenzenci prof. Włodzimierz Drabent (IPI PAN); dr hab. Emanuel Kieroński (Uniwersytet Wrocławski)

Aleksandra Boniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-06-23
Data obrony 2016-06-22
Opis:
Autoreferat pliki/aleksandra_boniewicz/ab-aut.pdf
Praca pliki/aleksandra_boniewicz/ab-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Stencel; Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Wiśniewski (UMK)
Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Kozielski (Pol. Śląska); dr hab. inż. Robert Wrembel (Pol. Poznańska)

Michał Dębski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-05-19
Data obrony 2016-05-18
Opis:
Autoreferat pliki/michal_debski/md-aut.pdf
Praca pliki/michal_debski/md-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ)
Recenzenci prof. Andrzej Ruciński (UAM); prof. Mariusz Woźniak (AGH)

Małgorzata Jastrzębska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2016-04-14
Data obrony 2016-04-07
Opis:
Autoreferat pliki/malgorzata_jastrzebska/mj-aut.pdf
Praca pliki/malgorzata_jastrzebska/mj-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jan Krempa
Recenzenci prof. dr hab. Czesław Bagiński (Pol. Białostocka); dr hab. Jerzy Matczuk (UW)

Paweł Pasteczka (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2016-04-14
Data obrony 2016-03-10
Opis:
Autoreferat pliki/pawel_pasteczka/pp-aut.pdf
Praca pliki/pawel_pasteczka/pp-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Mormul, prof. UW (WMIM UW)
Recenzenci prof. dr hab. Janusz Matkowski (Uniwersytet Zielonogórski); prof. dr hab. Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska)

Anna Gogolińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-04-14
Data obrony 2016-03-03
Opis:
Autoreferat pliki/anna_gogolinska/ag-aut.pdf
Praca pliki/anna_gogolinska/ag-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Wiesław Nowak
Recenzenci dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska); dr hab. Joanna Trylska, prof. UW

Filip Mazowiecki (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-02-25
Data obrony 2016-02-24
Opis:
Autoreferat pliki/filip_mazowiecki/fm-aut.pdf
Praca pliki/filip_mazowiecki/fm-dok.pdf
Promotor prof. dr hab Emanuel Kieroński (UWr); Promotor pomocniczy: dr Filip Murlak (WMIM UW)
Recenzenci dr hab. Lidia Tendera (Uniwersytet Opolski); prof. Stephane Demri (CNRS)

Joanna Ochremiak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-02-25
Data obrony 2016-02-24
Opis:
Autoreferat pliki/joanna_ochremiak/jo-aut.pdf
Praca pliki/joanna_ochremiak/jo-dok.pdf
Promotor dr hab. Bartosz Klin; Promotor pomocniczy: dr Szymon Toruńczyk
Recenzenci prof. Anuj Dawar (University of Cambridge); prof. dr hab. Paweł Idziak (UJ)

Dariusz Leniowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-02-25
Data obrony 2016-02-22
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/dariusz_leniowski/dl-aut.pdf
Praca pliki/dariusz_leniowski/dl-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW
Recenzenci dr hab. Marcin Bieńkowski (Uniwersytet Wrocławski); prof. Monika Henzinger (University of Vienna)

Michał Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-02-25
Data obrony 2016-01-28
Opis:
Autoreferat pliki/michal_kaczmarczyk/StreamFragmentationPhD-Autoreferat.pdf
Praca pliki/michal_kaczmarczyk/StreamFragmentationPhD.pdf
Promotor prof. Krzysztof Diks (WMIM UW); Promotor pomocniczy: dr Cezary Dubnicki (9LivesData LLC)
Recenzenci prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski (AGH w Krakowie); prof. dr hab. inż. Marek Tudruj (IPI PAN)

Marcin Andrychowicz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2016-01-21
Data obrony 2015-12-18
Opis:
Autoreferat pliki/marcin_andrychowicz/ma-aut.pdf
Praca pliki/marcin_andrychowicz/ma-dok.pdf
Promotor dr hab. Stefan Dziembowski (WMIM UW)
Recenzenci dr hab. Marek Klonowski, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska); dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Jan Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-12-17
Data obrony 2015-12-14
Opis:
Autoreferat pliki/jan_poleszczuk/jp-aut.pdf
Praca pliki/jan_poleszczuk/jp-dok.pdf
Promotor dr hab. Urszula Foryś (WMIM UW) oraz dr hab. n. med. Maria Wideł (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Recenzenci prof. Bogdan Lesyng (Wydział Fizyki UW); prof. Andrzej Świerniak (Politechnika Śląska w Gliwicach)

Ali Rezaei Divroodi (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-10-22
Data obrony 2015-10-20
Opis:
Autoreferat pliki/ali_rezaei_divroodi/ad-aut.pdf
Praca pliki/ali_rezaei_divroodi/ad-dok.pdf
Promotor dr hab. Linh Anh Nguyen (WMIM Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci prof. Wojciech Penczek (IPI PAN, Warszawa); dr hab. Lidia Tendera (Uniwersytet Opolski)

Marcin Małogrosz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-11-19
Data obrony 2015-10-19
Opis:
Autoreferat pliki/marcin_malogrosz/mm-aut.pdf
Praca pliki/marcin_malogrosz/mm-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Dariusz Wrzosek (WMIM Uniwersytet Warszawski); prof. Philippe Laurencot (Uniwersytet w Tuluzie)
Recenzenci prof. Anna Marciniak-Czochra (IWR, Heidelberg); dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (WMIM Uniwersytet Warszawski)

Nathanaёl Fijalkow (LIAFA i WMIM UW)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-10-22
Data obrony 2015-10-16
Opis: obrona odbędzie się w Université Paris 7, Bâtiment Halles aux Farines 5, rue Thomas Mann, Amphithéâtre 4C rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/nathanael_fijalkow/nf-aut.pdf
Praca pliki/nathanael_fijalkow/nf-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (WMIM UW); prof. Thomas Colcombet (University Paryż 7, Francja)
Recenzenci prof. Wolfgang Thomas (RWTH Aachen University); prof. Antonín Kučera (Masaryk University, Brno)

Piotr Minakowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-10-22
Data obrony 2015-09-30
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/piotr_minakowski/pm-aut.pdf
Praca pliki/piotr_minakowski/pm-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Piotr Gwiazda; Kopromotor: prof. Josef Málek (Charles University in Prague)
Recenzenci prof. dr hab. inż. Henryk Petryk (IPPT PAN); prof. Endre Suli (University of Oxford)

Grzegorz Marczyński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-09-24
Data obrony 2015-07-03
Opis:
Autoreferat pliki/grzegorz_marczynski/gm-aut.pdf
Praca pliki/grzegorz_marczynski/gm-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki (WMIM UW)
Recenzenci dr hab. Bartosz Klin (WMIM UW); prof. dr hab. Thorsten Altenkirch (University of Nottingham)

Michał Woźniak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-06-16
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/michal_wozniak/mw-aut.pdf
Praca pliki/michal_wozniak/mw-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn (Uniwersytet Warszawski); prof. Limsoon Wong (National University of Singapore)
Recenzenci prof. dr hab. Bogdan Lesyng (Wydział Fizyki UW); prof. dr hab. Andrzej Polański (Politechnika Śląska)

Filip Klawe (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-06-11
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/filip_klawe/fk-aut.pdf
Praca pliki/filip_klawe/fk-dok.pdf
Promotor prof. Piotr Gwiazda; Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
Recenzenci prof. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski); prof. Irena Pawłow-Niezgódka (Instytut Badań Systemowych PAN)

Stanisław Szawiel (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-06-11
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/stanislaw_szawiel/ss-aut.pdf
Praca pliki/stanislaw_szawiel/ss-dok.pdf
Promotor dr hab. Marek Zawadowski
Recenzenci prof. Martin Hyland (University of Cambridge); dr hab. Bartosz Klin (Uniwersytet Warszawski)

Marek Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-06-11
Autoreferat pliki/marek_nowicki/mn-aut.pdf
Praca pliki/marek_nowicki/mn-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Bała; Promotor pomocniczy: dr Michał Chlebiej
Recenzenci dr hab. inż. Paweł T. Wojciechowski (Politechnika Poznańska); prof. dr hab. inż. Marek Tudruj (IPI PAN)

Paweł Rzążewski (Politechnika Warszawska)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-06-11
Autoreferat pliki/pawel_rzazewski/pr-aut.pdf
Praca pliki/pawel_rzazewski/pr-dok.pdf
Promotor Promotor: prof. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska); Promotor pomocniczy: dr Konstanty Junosza-Szaniawski (Politechnika Warszawska)
Recenzenci dr hab. inż. Dariusz Dereniowski (Politechnika Gdańska); dr hab. Michał Hanćkowiak (Uniwersytet A.Mickiewicza)

Łukasz Czajka (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-06-01
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/lukasz_czajka/lc-aut.pdf
Praca pliki/lukasz_czajka/lc-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Paweł Urzyczyn (WMIM UW)
Recenzenci prof. dr hab. Marek Zaionc (UJ); prof. Herman Geuvers (Radboud University)

Jakub Łącki (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-05-28
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/jakub_lacki/jl-aut.pdf
Praca pliki/jakub_lacki/jl-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Sankowski
Recenzenci dr hab. Marcin Bieńkowski, prof. Italiano Giuseppe

Karol Pryszczepko (Uniwersytet w Białymstoku)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-06-18
Data obrony 2015-05-28
Opis:
Autoreferat pliki/karol_pryszczepko/kp-aut.pdf
Praca pliki/karol_pryszczepko/kp-dok.pdf
Promotor dr hab. Ryszard Andruszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Recenzenci prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk (Pol. Białostocka); prof. dr hab. Jan Okniński (WMIM UW)

Aleksander Jankowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-05-21
Data obrony 2015-05-14
Autoreferat pliki/aleksander_jankowski/aj-aut.pdf
Praca pliki/aleksander_jankowski/aj-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci prof. dr hab. Bogdan Lesyng (W.Fizyki UW); prof. Sven Rahmann (Uniwersytet Duisburg-Essen)

Maciej Sykulski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-04-23
Data obrony 2015-04-13
Opis:
Autoreferat pliki/maciej_sykulski/ms-aut.pdf
Praca pliki/maciej_sykulski/ms-dok.pdf
Promotor dr hab. Anna Gambin, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Łukasz Pawelec (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-04-23
Data obrony 2015-04-09
Autoreferat pliki/lukasz_pawelec/lp-aut.pdf
Praca pliki/lukasz_pawelec/lp-dok.pdf
Promotor prof. Anna Zdunik (WMIM UW)
Recenzenci dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba (WMIM UW); prof. Grzegorz Świątek (Pol. Warszawska)

Piotr Skowron (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-04-23
Data obrony 2015-04-02
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/piotr_skowron/ps-aut.pdf
Praca pliki/piotr_skowron/ps-dok.pdf
Promotor dr hab. inż. Piotr Faliszewski (AGH); Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Rządca (WMIM)
Recenzenci dr hab. Adam Wierzbicki (PJATK); prof. Ulle Endriss (University of Amsterdam

Michał Startek (Uniwersytet Warszawski MISDoMP)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2015-03-26
Data obrony 2015-03-19
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/michal_startek/ms-aut.pdf
Praca pliki/michal_startek/ms-dok.pdf
Promotor dr hab. Anna Gambin, prof. UW; dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Recenzenci prof. Jacek Miękisz; dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska)

Grzegorz Dudziuk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-01-22
Data obrony 2015-01-19
Opis:
Autoreferat pliki/grzegorz_dudziuk/gd-aut.pdf
Praca pliki/grzegorz_dudziuk/gd-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Marek Niezgódka (ICM UW)
Recenzenci prof. dr hab. Piotr Gwiazda (UW); prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak (Politechnika Śląska)

Przemysław Chojecki (umowa cotutelle: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Paris VI)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-02-26
Data obrony 2015-01-16
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/przemyslaw_chojecki/pc-aut.pdf
Praca pliki/przemyslaw_chojecki/pc-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Adrian Langer i prof. dr hab. Jean Fracois Dat
Recenzenci prof. dr hab. Christophe Breuil; dr Claus Sorensen

Grzegorz Jamróz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2015-01-22
Data obrony 2015-01-12
Opis:
Autoreferat pliki/grzegorz_jamroz/gj-aut.pdf
Praca pliki/grzegorz_jamroz/gj-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Piotr Gwiazda (WMIM UW); prof. Dr Anna Marciniak-Czochra (Uniwersytet w Heidelbergu)
Recenzenci dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW ; prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN)

Agnieszka Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-12-18
Data obrony 2014-12-11
Opis:
Autoreferat pliki/agnieszka_polak/ap-aut.pdf
Praca pliki/agnieszka_polak/ap-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Daniel Simson (UMK)
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter (UW); prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ); prof. dr hab. Jan Dymara (UWroc.)

Michał Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-12-18
Data obrony 2014-12-04
Opis: doktorat wyróżniony
Autoreferat pliki/michal_skrzypczak/ms-aut.pdf
Praca pliki/michal_skrzypczak/ms-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk; dr hab. Igor Walkiewicz (Universite de Bordeaux)
Recenzenci dr hab. Leszek Kołodziejczyk (WMIM UW); prof. Jacques Duparc (Universite de Lausanne)

Iwona Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2014-12-18
Data obrony 2014-12-04
Opis: doktorat wyróżniony
Autoreferat pliki/iwona_skrzypczak/is-aut.pdf
Praca pliki/iwona_skrzypczak/is-dok.pdf
Promotor dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW
Recenzenci dr hab. Adam Osękowski (UW); dr hab. Marek Galewski, prof. nadzw. (Politechnika Łódzka)

Jędrzej Jabłoński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2014-11-27
Data obrony 2014-11-24
Opis: rozprawa wyróżniona

Autoreferat pliki/jedrzej_jablonski/jj-aut.pdf
Praca pliki/jedrzej_jablonski/jj-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Dariusz Wrzosek (WMIM UW)
Recenzenci dr hab. Jacek Miękisz, prof. UW ; prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN)

Arkadiusz Męcel (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2014-11-27
Data obrony 2014-11-20
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/arkadiusz_mecel/am-aut.pdf
Praca pliki/arkadiusz_mecel/am-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jan Okniński (WMIM UW)
Recenzenci prof. dr hab. Jan Krempa; prof. dr hab. Daniel Simson (UMK

Przemysław Krysztowiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-11-27
Data obrony 2014-11-20
Opis:
Autoreferat pliki/przemyslaw_krysztowiak/pk-aut.pdf
Praca pliki/przemyslaw_krysztowiak/pk-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Maciej Sysło (UMK)
Recenzenci dr hab. Marcin Mucha (WMIM UW); dr hab. Jarosław Byrka (UWroc.)

Piotr Przymus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-11-27
Data obrony 2014-10-29
Opis:
Autoreferat pliki/piotr_przymus/pp-aut.pdf
Praca pliki/piotr_przymus/pp-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Stencel (UW); promotor pomocniczy dr Krzysztof Kaczmarski (WMiNI PW)
Recenzenci prof. Gunter Saake (Uniwersytet w Magdeburgu); dr hab. Witold Rudnicki (ICM UW)

Oskar Skibski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-10-23
Data obrony 2014-10-16
Opis:
Autoreferat pliki/oskar_skibski/os-aut.pdf
Praca pliki/oskar_skibski/os-dok.pdf
Promotor Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szałas; Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak
Recenzenci prof. Krzysztof Apt (Uniwersytet Amsterdamski); dr hab. inż. Piotr Faliszewski (AGH)

Piotr Dittwald (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-10-23
Data obrony 2014-09-29
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/piotr_dittwald/pd-aut.pdf
Praca pliki/piotr_dittwald/pd-dok.pdf
Promotor dr hab. Anna Gambin, prof. UW; dr hab. Paweł Stankiewicz (Baylor College of Medicine, USA)
Recenzenci dr hab. Izabela Makałowska (UAM); prof. dr hab. Marek Kimmel (Politechnika Śląska)

Agnieszka Bodzenta-Skibińska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2014-10-23
Data obrony 2014-09-29
Opis:
Autoreferat pliki/agnieszka_bodzenta/ab-aut.pdf
Praca pliki/agnieszka_bodzenta/ab-dok.pdf
Promotor Promotor: prof. dr hab. Adrian Langer; Kopromotor: prof. Alexey Bondal
Recenzenci dr hab. Andrzej Weber (UW); prof. Alexander Kuznetsov (Rosyjska Akademia Nauk)

Tomasz Idziaszek (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-09-25
Data obrony 2014-06-30
Opis:
Autoreferat pliki/tomasz_idziaszek/ti-aut.pdf
Praca pliki/tomasz_idziaszek/ti-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Lidia Tendera (Uniwersytet Opolski)

Konrad Durnoga (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-06-12
Data obrony 2014-06-10
Opis:
Autoreferat pliki/konrad_durnoga/kd-aut.pdf
Praca pliki/konrad_durnoga/kd-dok.pdf
Promotor dr hab. Jacek Pomykała
Recenzenci prof. dr hab. Daniel Simson; dr hab. Mieczysław Kula

Piotr Amit Nayar (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2014-06-12
Data obrony 2014-05-16
Opis:
Autoreferat pliki/piotr_nayar/pn-aut.pdf
Praca pliki/piotr_nayar/pn-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, promotor pomocniczy dr hab. Adam Osękowski
Recenzenci prof. dr hab. Piotr Mankiewicz (IM PAN); prof. dr hab. Zbigniew Palmowski (UWroc.)

Karol Cwalina (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2014-05-15
Data obrony 2014-05-08
Opis:
Autoreferat pliki/karol_cwalina/kc-aut.pdf
Praca pliki/karol_cwalina/kc-dok.pdf
Promotor dr hab. Tomasz Schoen (UAM Poznań)
Recenzenci dr hab. Mariusz Skałba (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Andrzej Schinzel (IM PAN)

Janusz Dybizbański (Uniwersytet Gdański)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-04-10
Data obrony 2014-03-27
Opis:
Autoreferat pliki/janusz_dybizbanski/jd-aut.pdf
Praca pliki/janusz_dybizbanski/jd-dok.pdf
Promotor dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG
Recenzenci dr hab. Mirosław Kowaluk (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Andrzej Ruciński (UAM)

Piotr Hofman (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-03-13
Data obrony 2014-03-06
Opis:
Autoreferat pliki/piotr_hofman/ph-aut.pdf
Praca pliki/piotr_hofman/ph-dok.pdf
Promotor dr hab. Sławomir Lasota
Recenzenci dr hab. Aleksy Schubert (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Wojciech Penczek (IPI PAN)

Andrzej Janusz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2014-03-13
Data obrony 2014-02-17
Opis:
Autoreferat pliki/andrzej_janusz/aj-aut.pdf
Praca pliki/andrzej_janusz/aj-dok.pdf
Promotor dr hab. Hung Son Nguyen
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Szałas (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)

Jakub Derbisz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2013-12-19
Data obrony 2013-12-16
Opis:
Autoreferat pliki/jakub_derbisz/jd-aut.pdf
Praca pliki/jakub_derbisz/jd-dok.pdf
Promotor dr hab. Jacek Pomykała
Recenzenci dr hab. Stefan Dziembowski; prof. dr hab. Zbigniew Jelonek

Karol Pąk (Uniwersytet w Białymstoku)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-11-28
Data obrony 2013-11-28
Opis:
Autoreferat pliki/karol_pak/kp-aut.pdf
Praca pliki/karol_pak/kp-dok.pdf
Promotor dr hab. Aleksy Schubert
Recenzenci dr hab. Anh Linh Nguyen, prof. UW; dr hab. Tomasz Połacik (Uniwersytet Śląski)

Agnieszka Ulikowska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2013-11-28
Data obrony 2013-11-18
Opis: wyróżnienie
Autoreferat pliki/agnieszka_ulikowska/au-aut.pdf
Praca pliki/agnieszka_ulikowska/au-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Gwiazda, prof. UW; prof. Anna Marciniak-Czochra
Recenzenci prof. dr hab. Dariusz Wrzosek; prof. dr hab. Adam Bobrowski

Krzysztof Jakubczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-11-28
Data obrony 2013-11-14
Opis:
Autoreferat pliki/krzysztof_jakubczyk/kjk_aut.pdf
Praca pliki/krzysztof_jakubczyk/kjk_dok.pdf
Promotor dr hab. Aleksy Schubert
Recenzenci prof. Andrzej Tarlecki; dr hab. Piotr Kosiuczenko (Wojskowa Akademia Techniczna)

Gloria Virginia (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-11-28
Data obrony 2013-11-07
Opis:
Autoreferat pliki/gloria_virginia/gv_aut.pdf
Praca pliki/gloria_virginia/gv_dok.pdf
Promotor dr hab. Hung Son Nguyen, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Skowron; prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Maria Donten-Bury (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2013-11-28
Data obrony 2013-10-25
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/maria_donten-bury/mdb_aut.pdf
Praca pliki/maria_donten-bury/mdb_dok.pdf
Promotor prof. dr hab. J. Wiśniewski
Recenzenci dr hab. Mariusz Koras; prof. Klaus Altmann

Anna Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-10-24
Data obrony 2013-10-17
Opis:
Autoreferat pliki/anna_kwiatkowska/abk-autoreferat.pdf
Praca pliki/anna_kwiatkowska/abk-doktorat.pdf
Promotor prof. dr hab. Maciej Sysło
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter; prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz

Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2013-09-26
Data obrony 2013-09-20
Opis: wyróżnienie
Autoreferat pliki/pawel_siedlecki/ps-aut.pdf
Praca pliki/pawel_siedlecki/ps-dok.pdf
Promotor dr hab. Leszek Plaskota
Recenzenci prof. dr hab. Henryk Woźniakowski; prof. dr hab. Bolesław Kacewicz (AGH, Kraków)

Ewelina Zatorska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2013-09-26
Data obrony 2013-09-20
Opis: wyróżnienie
Autoreferat pliki/ewelina_zatorska/ez-aut.pdf
Praca pliki/ewelina_zatorska/ez-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Piotr Mucha oraz dr hab. Milan Pokorny
Recenzenci dr hab. Piotr Gwiazda; prof. Eduard Feireisl

Tomasz Kazana (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-06-13
Data obrony 2013-06-12
Opis:
Autoreferat pliki/tomasz_kazana/tk-aut.pdf
Praca pliki/tomasz_kazana/tk-dok.pdf
Promotor dr hab. Stefan Dziembowski
Recenzenci prof. Damian Niwiński; prof. Jerzy Jaworski (UAM Poznań)

Maciej Obremski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-06-13
Data obrony 2013-06-06
Opis:
Autoreferat pliki/maciej_obremski/mo-aut.pdf
Praca pliki/maciej_obremski/mo-dok.pdf
Promotor dr hab. Stefan Dziembowski
Recenzenci prof. Stanisław Kwapień; prof. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska)

Michał Matuszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-05-23
Data obrony 2013-05-20
Opis:
Autoreferat pliki/michal_matuszak/mmatuszak-aut.pdf
Praca pliki/michal_matuszak/mmatuszak-dok.pdf
Promotor dr hab. Jacek Miękisz
Recenzenci prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń (U. Gdański); prof. Timo Koski (Kungliga Tekniska Hogskolan)

Ahmed Hussein Aliwy (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-05-23
Data obrony 2013-05-10
Opis:
Autoreferat pliki/ahmed_hussein_aliwy/aa-aut.pdf
Praca pliki/ahmed_hussein_aliwy/aa-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
Recenzenci prof. Eric Atwell (University of Leeds); prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM)

Jędrzej Fulara (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-05-23
Data obrony 2013-05-09
Opis:
Autoreferat pliki/jedrzej_fulara/jf-aut.pdf
Praca pliki/jedrzej_fulara/jf-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci dr hab. Bartosz Klin (UW); prof. dr hab. Włodzimierz Drabent (IPI PAN)

Jarosław Piersa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-04-25
Data obrony 2013-04-18
Opis:
Autoreferat pliki/jaroslaw_piersa/jp-aut.pdf
Praca pliki/jaroslaw_piersa/jp-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Bała, prof. UMK; Promotor pomocniczy: dr Filip Piękniewski (UMK)
Recenzenci dr hab. Piotr Suffczyński; prof. dr hab. Leszek Rutkowski (Pol. Częstochowska)

Wojciech Czerwiński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-03-21
Data obrony 2013-03-14
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/wojciech_czerwinski/autoreferat.pdf
Praca pliki/wojciech_czerwinski/phdthesis.pdf
Promotor dr hab. Sławomir Lasota, prof. UW
Recenzenci dr hab. Mikołaj Bajańczyk, prof. UW; prof. Petr Jančar (Technical University of Ostrava)

Paweł Leszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2013-01-24
Data obrony 2013-01-17
Opis:
Autoreferat pliki/pawel_leszczynski/pl-aut.pdf
Praca pliki/pawel_leszczynski/pl-dok.pdf
Promotor dr hab. Krzysztof Stencel, prof. UW
Recenzenci dr hab. Dominik Ślęzak (UW); prof. dr hab. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)

Aneta Wróblewska-Kamińska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2013-01-24
Data obrony 2013-01-07
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/aneta_wroblewska-kaminska/awk-aut.pdf
Praca pliki/aneta_wroblewska-kaminska/awk-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Gwiazda, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Piotr Mucha (UW); dr hab. Krzysztof Chełmiński (PW)

Tomasz Tkaliński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2012-12-20
Data obrony 2012-12-20
Opis:
Autoreferat pliki/tomasz_tkalinski/tkalinski_autoreferat.pdf
Praca pliki/tomasz_tkalinski/tkalinski_rozprawa.pdf
Promotor prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Palczewski (UW); prof. dr hab. Łukasz Stettner (IM PAN)

Mikołaj Rybiński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-11-29
Data obrony 2012-11-22
Opis: rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/mikolaj_rybinski/mr-aut.pdf
Praca pliki/mikolaj_rybinski/mr-dok.pdf
Promotor dr hab. Anna Gambin, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Bogdan Lesyng (UW); prof. dr hab. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska)

Leszek Gryz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-11-29
Data obrony 2012-11-22
Opis:
Autoreferat pliki/leszek_gryz/lg-aut.pdf
Praca pliki/leszek_gryz/lg-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Diks; dr Cezary Dubnicki
Recenzenci dr hab. Krzysztof Stencel (UW); prof. dr hab. Krzysztof Zieliński (AGH)

Łukasz Lew (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-11-29
Data obrony 2012-11-15
Opis:
Autoreferat pliki/lukasz_lew/ll-aut.pdf
Praca pliki/lukasz_lew/ll-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Diks
Recenzenci dr hab. Sławomir Lasota (UW); prof. dr hab. Franciszek Seredyński (UKSW)

Jakub Jurkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-11-29
Data obrony 2012-11-08
Opis:
Autoreferat pliki/jakub_jurkiewicz/autoreferat.pdf
Praca pliki/jakub_jurkiewicz/praca.pdf
Promotor dr hab. Piotr Bała, prof. UMK
Recenzenci prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel (AGH); dr hab. Dominik Ślęzak (UW)

Piotr Stańczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-09-27
Data obrony 2012-06-25
Opis:
Autoreferat pliki/piotr_stanczyk/ps-aut.pdf
Praca pliki/piotr_stanczyk/ps-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Diks
Recenzenci dr hab. Mirosław Kowaluk (UW); prof. dr hab. Zbigniew Palka (UAM)

Jakub Radoszewski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-06-14
Data obrony 2012-06-13
Opis:

rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/jakub_radoszewski/jr-aut.pdf
Praca pliki/jakub_radoszewski/jr-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Diks (UW); prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ)

Łukasz Pankowski (Uniwersytet Gdański)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-06-14
Data obrony 2012-06-06
Opis:
Autoreferat pliki/lukasz_pankowski/lp-aut.pdf
Praca pliki/lukasz_pankowski/lp-dok.pdf
Promotor dr hab. Michał Horodecki, prof. UG
Recenzenci dr hab. Konrad Banaszek (UW); prof. dr Renato Renner (ETH Zurich)

Agnieszka Kozubek (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-06-14
Data obrony 2012-05-31
Opis:
Autoreferat pliki/agnieszka_kozubek/ak-aut.pdf
Praca pliki/agnieszka_kozubek/ak-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
Recenzenci prof. Zhaohui Luo (University of London); dr hab. Aleksy Schubert (UW)

Sławomir Kolasiński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2012-05-24
Data obrony 2012-05-08
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/slawomir_kolasinski/sk-aut.pdf
Praca pliki/slawomir_kolasinski/sk-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Mostowski (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (IM PAN)

Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-04-26
Data obrony 2012-04-19
Opis:
rozprawa wyróżniona

Autoreferat pliki/marek_cygan/mc-aut.pdf
Praca pliki/marek_cygan/mc-dok.pdf
Promotor dr hab. Łukasz Kowalik
Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska)

Marcin Pilipczuk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-04-26
Data obrony 2012-03-29
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/marcin_pilipczuk/autoprezentacja.pdf
Praca pliki/marcin_pilipczuk/doktorat.pdf
Promotor dr hab. Łukasz Kowalik
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski); prof. Hans L. Bodlaender (Utrecht University)

Błażej Zyglarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-03-22
Data obrony 2012-03-15
Opis:
Autoreferat pliki/blazej_zyglarski/bz-aut.pdf
Praca pliki/blazej_zyglarski/bz-dok.pdf
Promotor dr hab. Piotr Bała, prof. UMK
Recenzenci prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek (IPI PAN), dr hab. Hung Son Nguyen (UW)

Łukasz Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-01-19
Data obrony 2012-01-12
Opis:
Autoreferat pliki/lukasz_mikulski/lm-aut.pdf
Praca pliki/lukasz_mikulski/lm-dok.pdf
Promotor dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Recenzenci prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz (IPI PAN), dr hab. Sławomir Lasota (UW)

Paweł Parys (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2012-01-19
Data obrony 2011-12-21
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/pawel_parys/parys-autoref.pdf
Praca pliki/pawel_parys/parys-rozprawa.pdf
Promotor dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr hab. Tomasz Jurdziński (UWroc.)

Marcin Piątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2011-11-24
Data obrony 2011-11-16
Autoreferat pliki/marcin_piatkowski/mp_autoreferat.pdf
Praca pliki/marcin_piatkowski/mp_thesis.pdf
Promotor prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Plandowski, dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ)

Michał Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2011-11-24
Data obrony 2011-11-14
Autoreferat pliki/michal_zakrzewski/mz-aut.pdf
Praca pliki/michal_zakrzewski/mz-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci dr hab. Piotr Mormul, prof. UW i prof. dr hab. Grzegorz Karch (UWroc.)

Paweł Daniluk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2011-11-24
Data obrony 2011-10-20
Autoreferat pliki/pawel_daniluk/pd-aut.pdf
Praca pliki/pawel_daniluk/pd-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Bogdan Lesyng
Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, prof. dr hab. Janusz Bujnicki (IIMCB w Warszawie)

Marta Burzańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2011-11-24
Data obrony 2011-10-18
Autoreferat pliki/marta_burzanska/mb-aut.pdf
Praca pliki/marta_burzanska/mb-dok.pdf
Promotor dr hab. Krzysztof Stencel
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Szałas, prof. dr hab. Tadeusz Morzy (Politechnika Poznańska)

Bogusław Kluge (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2011-10-13
Data obrony 2011-07-12
Autoreferat pliki/boguslaw_kluge/autoreferat.pdf
Praca pliki/boguslaw_kluge/phdost.pdf
Promotor dr hab. Anna Gambin
Recenzenci dr hab. Jacek Miękisz, prof. Tomasz Burzykowski (Uniwersytet Hasselt)

Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2011-10-13
Data obrony 2011-06-21
Opis:
Autoreferat pliki/blazej_miasojedow/bm-aut.pdf
Praca pliki/blazej_miasojedow/bm-dok.pdf
Promotor dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UW
Recenzenci dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba, prof. UW, prof. dr hab. Jacek Wesołowski

Szymon Toruńczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2011-06-16
Data obrony 2011-06-09
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/szymon_torunczyk/autoreferat.pdf
Praca pliki/szymon_torunczyk/doktorat.pdf
Promotor dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. UW
Recenzenci dr hab. Sławomir Lasota, prof. UW oraz prof. Jean-Eric Pin (Paris, LIAFA)

Marcin Dziubiński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2011-02-24
Data obrony 2011-01-27
Autoreferat pliki/marcin_dziubinski/autoref.pdf
Praca pliki/marcin_dziubinski/thesis.pdf
Promotor dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, prof. UW
Recenzenci dr hab. Lidia Tendera, prof. UO; dr hab. Nguyen Anh Linh

Olga Ziemiańska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka
Data nadania 2010-11-25
Data obrony 2010-11-18
Autoreferat pliki/olga_ziemianska/oz-aut.pdf
Praca pliki/olga_ziemianska/oz-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Stefan Jackowski
Recenzenci prof. dr hab. Stanislaw Betley; dr hab. Jolanta Słomińska (Politechnika Warszawska)

Agnieszka Tarasińska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2010-11-25
Data obrony 2010-10-28
Opis:

rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/agnieszka_tarasinska/at-aut.pdf
Praca pliki/agnieszka_tarasinska/at-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz
Recenzenci prof. dr hab. Jan Cholewa; dr hab. Piotr Mucha

Jarosław Dominik Kuśmierek (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2010-06-24
Data obrony 2010-06-15
Autoreferat pliki/jaroslaw_kusmierek/jk-aut.pdf
Praca pliki/jaroslaw_kusmierek/jk-dok.pdf
Promotor Professor Viviana Bono, Universita’Degli Studi di Torino, Włochy; prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
Recenzenci Professor Kim Bruce, Pomona College, USA; prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

Tomasz Waleń (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2010-04-29
Data obrony 2010-04-15
Opis:
rozprawa wyróżniona
Autoreferat pliki/tomasz_walen/tw-aut.pdf
Praca pliki/tomasz_walen/tw-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Diks
Recenzenci dr hab. Anna Gambin; prof. dr hab. Paweł Idziak, UJ

Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2010-04-29
Data obrony 2010-03-30
Autoreferat pliki/marzena_filipowicz-chomko/mf-aut.pdf
Praca pliki/marzena_filipowicz-chomko/mf-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Edmund Puczyłowski
Recenzenci dr hab. Jerzy Matczuk; prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, U.Wr.

Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2009-11-26
Data obrony 2009-11-12
Autoreferat pliki/mariusz_barylo/MB-autoreferat.pdf
Praca pliki/mariusz_barylo/MB-rozprawa.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

Janusz Dutkowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-10-15
Data obrony 2009-10-01
Autoreferat pliki/janusz_dutkowski/jd-aut.pdf
Praca pliki/janusz_dutkowski/jd-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci dr hab. Nguyen Hung Son; Prof. Trey Ideker, University of California, San Diego

Anna Urbańska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-06-25
Data obrony 2009-06-24
Autoreferat pliki/anna_urbanska/au-aut.pdf
Praca pliki/anna_urbanska/au-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Diks; prof. dr hab. Zbigniew Lonc

Michał Strojnowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-06-25
Data obrony 2009-06-16
Autoreferat pliki/michal_strojnowski/ms-aut.pdf
Praca pliki/michal_strojnowski/ms-dok.pdf
Promotor dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Diks; dr hab. Maciej Liśkiewicz

Karol Palka (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2009-05-28
Data obrony 2009-05-21
Autoreferat pliki/karol_palka/kp-aut.pdf
Praca pliki/karol_palka/kp-dok.pdf
Promotor dr hab. Mariusz Koras
Recenzenci prof. dr hab. Zbigniew Jelonek, UJ; prof. dr hab. Henryk Żołądek; prof. Peter Russell, McGill Uniwersity, Kanada

Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-05-28
Data obrony 2009-04-30
Autoreferat pliki/wojciech_jaworski/wj-aut.pdf
Praca pliki/wojciech_jaworski/wj-dok.pdf
Promotor dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW; dr hab. Marek Stępień
Recenzenci dr hab. Nguyen Hung Son; dr hab. Jarosław Stepaniuk, prof. PB

Jacek Sroka (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-04-23
Data obrony 2009-04-16
Autoreferat pliki/jacek_sroka/js-aut.pdf
Praca pliki/jacek_sroka/js-dok.pdf
Promotor Dr Jan Hidders, Delft University of Technology; dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW
Recenzenci Professor Jan Paredaens, University of Antwerp; dr hab. Krzysztof Stencel, prof. UW

Jakub Pawlewicz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-04-23
Data obrony 2009-04-08
Autoreferat pliki/jakub_pawlewicz/jp-aut.pdf
Praca pliki/jakub_pawlewicz/jp-dok.pdf
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Diks
Recenzenci prof. dr hab. Zbigniew Czech; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Eryk Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-04-23
Data obrony 2009-04-08
Autoreferat pliki/eryk_kopczynski/ek-aut.pdf
Praca pliki/eryk_kopczynski/ek-dok.pdf
Promotor dr hab. Damian Niwiński
Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski; dr hab. Jerzy Tyszkiewicz

Marek Biskup (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-04-23
Data obrony 2009-04-02
Autoreferat pliki/marek_biskup/mb-autoreferat.pdf
Praca pliki/marek_biskup/mb-praca.pdf
Promotor dr hab. Wojciech Plandowski, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter; prof. dr hab. Władysław Skarbek

Filip Piękniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-04-23
Data obrony 2009-04-01
Autoreferat pliki/filip_piekniewski/fp-aut.pdf
Praca pliki/filip_piekniewski/fp-dok.pdf
Promotor dr hab. Tomasz Schreiber, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Recenzenci dr hab. Hung Son Nguyen; prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska

Jakub Onufry Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2009-03-26
Data obrony 2009-03-19
Autoreferat pliki/jakub_wojtaszczyk/jw-aut.pdf
Praca pliki/jakub_wojtaszczyk/jw-dok.pdf
Promotor dr hab. Rafał Latała, prof. UW
Recenzenci dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, prof. UW; prof. dr hab. Piotr Mankiewicz

Michał Mieczysław Sierakowski (Uniwersytet Warszawski; IBM)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2009-02-26
Data obrony 2009-02-19
Autoreferat pliki/michal_sierakowski/main_autoreferat.pdf
Praca pliki/michal_sierakowski/main_msierakowski.pdf
Promotor dr hab. Anna Zdunik
Recenzenci prof. dr hab. Bronisław Wajnryb; dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW

Karol Horodecki (Uniwersytet Gdański)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2009-02-26
Data obrony 2009-02-19
Autoreferat pliki/karol_horodecki/autoreferat_horodecki.pdf
Praca pliki/karol_horodecki/doktorat-kh.pdf
Promotor dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG
Recenzenci dr hab. Konrad Banaszek, prof. UMK; dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW

Maciej Stanisław Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2009-01-22
Data obrony 2009-01-08
Autoreferat pliki/maciej_wisniewolski/Autoreferat.pdf
Praca pliki/maciej_wisniewolski/DoktoratFIN.pdf
Promotor dr hab. Jacek Jakubowski, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Palczewski; prof. dr hab. Aleksander Weron (Politechnika Wrocławska)

Paweł Konieczny (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-12-18
Data obrony 2008-12-15
Autoreferat pliki/pawel_konieczny/autoreferat-pl.pdf
Praca pliki/pawel_konieczny/doktorat.pdf
Promotor dr hab. Piotr Mucha, prof. UW
Recenzenci dr hab. Grzegorz Karch, prof. UWr.; dr hab. Piotr Rybka, prof. UW

Michał Bernardelli (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-12-18
Data obrony 2008-12-15
Autoreferat pliki/michal_bernardelli/autoreferat.pdf
Praca pliki/michal_bernardelli/rozprawa.pdf
Promotor prof. dr hab. Maksymilian Dryja
Recenzenci prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki; dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. UW

Joanna Jółkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2008-12-18
Data obrony 2008-11-27
Autoreferat pliki/joanna_jolkowska/JJolkowska-autoreferat.pdf
Praca pliki/joanna_jolkowska/JJolkowska-rozprawa.pdf
Promotor dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Recenzenci prof. dr hab. Ludwik Czaja; prof. dr hab. Wojciech Penczek

Krzysztof Łatuszyński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-10-30
Data obrony 2008-10-24
Autoreferat pliki/krzysztof_latuszynski/autoreferat_KL.pdf
Praca pliki/krzysztof_latuszynski/dr_KL.pdf
Promotor dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UW
Recenzenci dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba; prof. dr hab. Władysław Szczotka (UWr.)

Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-10-30
Data obrony 2008-10-24
Autoreferat pliki/pawel_wolff/PW-autoreferat.pdf
Praca pliki/pawel_wolff/PW-rozprawa.pdf
Promotor dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Mieczysław Mastyło; dr hab. Rafał Latała, prof. UW

Cristian Morales Rodrigo (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-10-30
Data obrony 2008-10-13
Autoreferat pliki/cristian_morales_rodrigo/autoreferat.pdf
Praca pliki/cristian_morales_rodrigo/ThesisD.pdf
Promotor prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
Recenzenci dr hab. Grzegorz Karch, prof. UWr.; dr hab. Dariusz Wrzosek, prof. UW

Małgorzata Hryniewicka (Uniwersytet w Białymstoku)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-06-19
Data obrony 2008-06-19
Autoreferat pliki/malgorzata_hryniewicka/autoreferat.pdf
Praca pliki/malgorzata_hryniewicka/doktorat.pdf
Promotor dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. Politechniki Białostockiej
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Nowicki; dr hab. Jerzy Matczuk, prof. UW

Agnieszka Stocka (Uniwersytet w Białymstoku)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-06-19
Data obrony 2008-06-17
Autoreferat pliki/agnieszka_stocka/autoreferatAS.pdf
Praca pliki/agnieszka_stocka/rozprawaAS.pdf
Promotor dr hab. Czesław Bagiński, prof. Politechniki Białostockiej
Recenzenci prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, Politechnika Śląska; dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Filip Marek Murlak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2008-05-29
Data obrony 2008-05-21
Autoreferat pliki/filip_murlak/autoreferat.pdf
Praca pliki/filip_murlak/doktorat-3.0.pdf
Promotor dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
Recenzenci dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. UW; prof. dr Victor L. Selivanov, Novosibirsk State Pedagogical University

Piotr Szopa (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-04-03
Data obrony 2008-03-28
Autoreferat pliki/piotr_szopa/autoreferatPiotrSzopa.pdf
Praca pliki/piotr_szopa/doktoratPiotrSzopa.pdf
Promotor prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Dłotko, Uniw. Śląski; dr hab. Dariusz Wrzosek, prof. UW

Jarosław Buczyński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2008-02-28
Data obrony 2008-02-07
Autoreferat pliki/Buczynski/autoreferat.pdf
Praca pliki/Buczynski/doktorat.pdf
Promotor prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
Recenzenci dr hab. Sławomir Cynk, UJ; prof. dr hab. Henryk Żołądek, UW; prof. Laurent Manivel, Universite de Grenoble, Francja;

Mariusz Kozakiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2007-12-20
Data obrony 2007-11-29
Autoreferat pliki/mariusz_kozakiewicz/autoreferat.pdf
Praca pliki/mariusz_kozakiewicz/doktorat.pdf
Promotor prof. dr hab. Maksymilian Dryja
Recenzenci prof. dr hab. Marian Malec, AGH; dr hab. Krzysztof Moszyński

Krystyna Stawikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2007-11-22
Data obrony 2007-11-15
Autoreferat pliki/krystyna_stawikowska/autoreferat.pdf
Praca pliki/krystyna_stawikowska/doktorat.pdf
Promotor dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter, prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz

Agata Janowska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2007-10-18
Data obrony 2007-09-21
Autoreferat pliki/Janowska/autoreferat.pdf
Promotor doc. dr hab. Wojciech Penczek (IPI PAN)
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Szałas; prof. dr hab. Józef Winkowski, IPI PAN

Damian Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyka
Data nadania 2007.05.31
Data obrony 2007-05-24
Autoreferat pliki/Wojtowicz/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci dr hab. Jacek Miękisz, prof. UW; prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak, Politechnika Śląska

Andrzej Nagórko (Uniwersytet Warszawski)

Characterization and Topological Rigidity of Nöbeling Manifolds
Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2007.05.31
Data obrony 2007-05-24
Promotor prof. dr hab. Adam Henryk Toruńczyk
Recenzenci prof. dr hab. Witold Marciszewski; prof. dr hab. Stanisław Spież, IM PAN

Mikołaj Konarski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2007-03-29
Data obrony 2007-03-02
Autoreferat pliki/Konarski/polabs.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci dr hab. Marek Zawadowski; prof. Martin Wirsing, Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy

Marcin Peczarski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2006-11-23
Data obrony 2006-11-17
Autoreferat pliki/Peczarski/autoreferat.pdf
Promotor dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW
Recenzenci dr hab. Marek Piotrów, Uwr.; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Szymon Nowakowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2006-11-23
Data obrony 2006-10-27
Autoreferat pliki/Nowakowski/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci prof. dr hab. Jacek Koronacki, IPI PAN; dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UW

Mirosław Sobolewski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2006-09-28
Data obrony 2006-09-28
Autoreferat pliki/Sobolewski/autorefsob.pdf
Promotor prof. dr hab. Witold Marciszewski
Recenzenci prof. dr hab. Elżbieta Pol; prof. dr hab. Stanisław Spież, IM PAN

Michał Drabikowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2006-09-28
Data obrony 2006-09-25
Autoreferat pliki/Drabikowski/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska; prof. dr hab. Bohdan Lesyng, Wydział Fizyki UW; prof. dr hab. Andrzej Skowron

Magdalena Kacprzak (Politechnika Białostocka)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2006-04-27
Data obrony 2006-04-20
Autoreferat pliki/Kacprzak/autoreferat.pdf
Promotor dr hab. Mirosława Mirkowska-Salwicka, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Recenzenci prof. dr hab. Wiktor Dańko, Politechnika Białostocka; dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz; prof. dr hab. Andrzej Szałas, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Maciej Borodzik (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2006-04-27
Data obrony 2006-04-06
Autoreferat pliki/Borodzik/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci dr hab. Zbigniew Jelonek, IM PAN; dr hab. Mariusz Koras, prof. UW

Paweł Górecki (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2006-01-19
Data obrony 2006-01-12
Autoreferat pliki/Gorecki/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz, Polit. Poznańska; dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW; prof. Martin Vingron, Max Planck Institute for Molecular Genetics, RFN

Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2005-12-15
Data obrony 2005-12-15
Autoreferat pliki/Obloj/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Stanisław Kwapień, prof. Marc Yor, Université Paris 6, Francja
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. Pierre Vallois, Université Henri Poincaré Nancy I, Francja, prof. David Hobson, University of Bath, Wielka Brytania

Robert Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-12-15
Data obrony 2005-12-08
Autoreferat pliki/Dabrowski/autoreferat.ps
Promotor dr hab. Wojciech Plandowski, prof. UW
Recenzenci dr hab. Witold Charatonik, Uwr.; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2005-12-15
Data obrony 2005-12-08
Autoreferat pliki/Lochowski/Autoreferat.pdf
Promotor dr hab. Rafał Latała, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Ruciński, UAM; prof. dr hab. Stanisław Kwapień

Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

Badanie ograniczoności procesów stochastycznych przy pomocy miar majoryzujących
Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2005-12-15
Data obrony 2005-12-06
Promotor prof. dr hab. Stanisław Kwapień
Recenzenci dr hab. Rafał Latała, prof. UW; prof. dr hab. Tomasz Rolski, Uniw. Wrocławski

Konrad Zdanowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-11-24
Data obrony 2005-11-17
Autoreferat pliki/Zdanowski/KZ_PhD_Autoref.ps
Promotor dr hab. Marcin Mostowski, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Roman Murawski, UAM; dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW

Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-11-24
Data obrony 2005-11-03
Autoreferat pliki/Sankowski/autoreferat.ps
Promotor dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci dr hab. Krzysztof Loryś, prof. UWr.; dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW

Marcin Engel (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-09-29
Data obrony 2005-09-27
Autoreferat pliki/Engel/autoref.ps
Promotor prof. dr hab. Jan Madey
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej W. Mostowski, UG; prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

Marcin Mucha (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-06-23
Data obrony 2005-06-14
Autoreferat pliki/MMucha/auto_mucha.ps
Promotor dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Loryś, UWr., dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW

Mirosława Miłkowska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-06-23
Data obrony 2005-06-03
Autoreferat pliki/Milkowska/mm-autoref.ps
Promotor doc. dr hab. Włodzimierz Drabent, Instytut Podstaw Informatyki PAN
Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Apt, School of Computing National University of Singapore; prof. dr hab. Andrzej Skowron

Krzysztof Ziemiański (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2005-06-23
Data obrony 2005-06-01
Autoreferat pliki/Ziemianski/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Stefan Jackowski
Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Betley; prof. Jesper Moller, University of Copenhagen, Dania

Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-05-19
Data obrony 2005-05-05
Autoreferat pliki/Kowalik/autoreferat.pdf
Promotor dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Maciej Sysło, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Maciej Kurowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-05-19
Data obrony 2005-05-05
Autoreferat pliki/Kurowski/autoref.ps
Promotor dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Maciej Sysło, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Arkadiusz Wojna (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-05-19
Data obrony 2005-04-28
Autoreferat pliki/Wojna/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW; prof. dr hab. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska

Piotr Hoffman (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2005-05-19
Data obrony 2005-04-25
Autoreferat pliki/Hoffman/autoreferat.ps
Promotor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci dr hab. Michał Grabowski (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP), doc. dr hab. Wojciech Penczek (Instytut Podstaw Informatyki PAN), prof. Michel Bidoit (Laboratoire Specification et Verification Ecole Normale Superieure de Cachan, Francja)

Paweł Goldstein (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2005-04-21
Data obrony 2005-04-13
Autoreferat pliki/Goldstein/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Tadeusz Mostowski
Recenzenci prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (UG)

Mikołaj Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2004-11-25
Data obrony 2004-11-19
Autoreferat pliki/Bojanczyk/autoreferat_bojanczyk.ps
Promotor dr hab. Igor Walukiewicz
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Mostowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, Prof. Dr. Wolfgang Thomas (Rheinisch Westfälische Teschnische Hochschule, Aachen, RFN)

Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2004-11-25
Data obrony 2004-11-05
Autoreferat pliki/Osekowski/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Stanisław Kwapień
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, UŁ

Konrad Furmańczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2004-10-28
Data obrony 2004-10-21
Autoreferat pliki/Furmanczyk/autoreferat.pdf
Promotor dr hab. Wojciech Niemiro, prof.UW
Recenzenci prof. dr hab. Lesław Gajek, dr hab. Jan Mielniczuk (PAN)

Mikołaj Rotkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 27.05.2004
Data obrony 2004-05-20
Autoreferat pliki/Rotkiewicz/autoreferat.ps
Promotor prof. dr hab. Janusz Grabowski
Recenzenci dr hab. Jerzy Matczuk, prof. UW; dr hab. Tomasz Rybicki, prof. AGH

Paweł Milewski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2004-03-25
Data obrony 2004-03-18
Autoreferat pliki/Milewski/autoref.pdf
Promotor prof. dr hab. Roman Pol
Recenzenci dr hab. Paweł Krupski, prof. U Wr., dr hab. Witold Marciszewski, prof. UW

Jacek Chrząszcz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 26.02.2004
Data obrony 2004-01-12
Autoreferat pliki/Chrzaszcz/autoreferat.pdf
Promotor prof. dr hab. Paweł Urzyczyn, prof. Jean Pierre Jounnaud (Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francja)
Recenzenci dr hab. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Szałas (University of Linköping, Szwecja), prof. Dave MacQueen (Bell Labs, USA), prof. Thierry Coquand (Chalmers University of Technology, Szwecja)

Marcin Chałupnik (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2003-11-27
Data obrony 2003-11-24
Autoreferat pliki/Chalupnik/autoreferat.pdf
Promotor dr hab. Stanisław Betley, prof. UW
Recenzenci dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW; prof. dr hab. Daniel Simson, UMK

Norbert Dojer (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2003-06-24
Data obrony 2003-06-16
Autoreferat pliki/Dojer/autoref.pdf
Promotor prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci dr hab. Marek Zaionc, UJ; prof. dr hab. Jerzy Tiuryn

Marcin Bobieński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2003-06-24
Data obrony 2003-06-06
Autoreferat pliki/Bobienski/autoref.ps
Promotor prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Roman Srzednicki, Uniwersytet Jagielloński

Witold Sadowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2003-05-22
Data obrony 2003-04-10
Autoreferat pliki/Sadowski/autoref.ps
Promotor dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, prof. UW
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Dłotko, Uniwersytet Śląski; dr hab. Dariusz Wrzosek

Daria Walukiewicz-Chrząszcz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2003-05-22
Data obrony 2003-04-09
Autoreferat pliki/Walukiewicz-Chrzaszcz/autoreferat.ps
Promotor prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, Uniwersytet Warszawski; prof. Jean Pierre Jouannaud, University Paris XI, Orsay
Recenzenci dr hab. Jerzy Marcinkowski, Uniersytet. Wrocławski; prof. Mitsuhiro Okada, Keio University, Tokyo; prof. Helmut Schwichtenberg, Muenchen Universitaet; dr hab. Paweł Urzyczyn, Uniwersytet Warszawski

Henryk Michalewski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2003-01-16
Autoreferat pliki/Michalewski/autoref.ps
Promotor dr hab. Witold Marciszewski, prof. UW
Recenzenci dr hab. Józef Chaber, prof. UW; dr hab. Grzegorz Plebanek, Uniwersytet Wrocławski

Łukasz Wiechecki (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2002-12-19
Autoreferat pliki/Wiechecki/autoref.ps
Promotor dr hab. Zbigniew Marciniak
Recenzenci dr hab. Piotr Grzeszczuk (Politechnika Białostocka), prof. dr hab. Jan Krempa

Janusz Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2002-06-20
Autoreferat pliki/Jablonowski/autoreferat.ps
Promotor prof. dr hab. W. M. Turski
Recenzenci prof. dr hab.J. Madey, prof. dr hab. T. Szmuc, AGH

Maciej Górski (Uniwersytet Warszawski)

Antycypująca całka Skorochoda w przestrzeniach konuklearnych
Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2002-05-16
Promotor prof. dr hab. Tomasz Bojdecki
Recenzenci dr hab. Jacek Jakubowski, dr hab. Szymon Peszat, IM PAN

Jakub Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2002-04-18
Autoreferat http://alfa.mimuw.edu.pl/~jakubw/bibliography/PhD/
Promotor prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci prof. dr hab. Lech Polkowski, prof. dr hab. Roman Slowinski, prof. dr hab. Andrzej Szalas

Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2002-04-18
Autoreferat pliki/Slezak/autoref.ps
Promotor prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci prof. dr hab. Jacek Koronacki, dr hab. Damian Niwinski, prof. UW

Adam Bałaban (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2002-03-14
Autoreferat pliki/Balaban/index.html
Promotor prof. dr hab. Jan Madey
Recenzenci dr hab.Mirosława Mirkowska-Salwicka, prof. PJWSTK, dr hab. Pawel Urzyczyn, prof. UW

Mirosława Reńska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2002-01-17
Autoreferat pliki/Renska/autoref.ps
Promotor dr hab. Elżbieta Pol
Recenzenci prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz, dr hab. Witold Marciszewski

Jarosław Kachniarz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2002-01-17
Autoreferat pliki/Kachniarz/autoref.ps
Promotor prof. dr hab. Andrzej Szałas
Recenzenci doc. dr hab. Włodzimierz Drabent, IPI PAN; prof. dr hab. Andrzej Skowron

Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2001-11-15
Autoreferat pliki/Talarczyk/autoref.pdf
Promotor prof. dr hab. Tomasz Bojdecki
Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Kwapień, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2001-11-15
Autoreferat pliki/Bodnar
Promotor dr hab. Mirosław Lachowicz
Recenzenci prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN), dr hab. Tomasz Nowicki

Piotr Wojdyłło (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2001-11-15
Autoreferat pliki/Wojdyllo/AUTOREF.ps
Promotor prof. dr hab. Janusz Grabowski
Recenzenci prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, prof. H. G. Feichtinger

Dariusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2001-09-27
Autoreferat pliki/Kowalski/autoref.ps
Promotor dr hab. Bogdan Chlebus
Recenzenci dr hab. Krzysztof Diks, prof. dr hab. Michał Karoński

Dorota Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2001-06-21
Autoreferat pliki/Dabrowska/autoref.ps
Promotor dr hab. Marek Kowalski
Recenzenci dr hab. Bolesław Kacewicz (AGH), dr hab. Leszek Plaskota, dr hab. Andrzej Pokrzywa (IM PAN)

Arkadiusz Salwa (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2001-04-26
Autoreferat pliki/Salwa/autoref.ps
Promotor dr hab. Jan Okniński
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr hab. Piotr Pragacz (IM PAN)

Aleksy Schubert (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2001-02-22
Autoreferat pliki/Schubert
Promotor dr hab. Paweł Urzyczyn
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, prof. dr hab. Pawel Idziak (UJ)

Grzegorz Bińczak (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2001-01-22
Autoreferat pliki/Binczak/autoref.ps
Promotor prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK

Tomasz Borzyszkowski (Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-12-14
Autoreferat pliki/Borzyszkowski/autoref/autoref.html
Promotor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci dr hab. Michał Grabowski, dr hab. Marian Srebrny (IPI PAN)

Ewa Stróżyna (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2000-09-28
Autoreferat pliki/Strozyna/Auto.ps
Promotor prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci dr hab. Janusz Grabowski, prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Marcin Szczuka (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-06-15
Autoreferat pliki/Szczuka
Promotor prof. Andrzej Skowron
Recenzenci prof. A. Szałas, prof. W. Skarbek

Michał Motoczyński (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2000-06-15
Autoreferat pliki/Motoczynski/autoref.ps
Promotor doc. dr hab. Łukasz Stettner
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Robert Małysz (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2000-06-15
Autoreferat pliki/Malysz/autoref.ps
Promotor prof. dr hab. Maria Moszyńska
Recenzenci prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Aleksander Weron

Nguyen Anh Linh (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-05-11
Autoreferat pliki/NguyenAnhLinh
Promotor prof. Andrzej Szałas
Recenzenci dr hab. Witold Łukaszewicz, dr hab. Wojciech Penczek

Nguyen Thi Sinh Hoa (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-05-11
Autoreferat pliki/NguyenSinhHoa
Promotor dr hab. Bogdan Chlebus
Recenzenci prof. Roman Słowiński, prof. Andrzej Szałas

Piotr Mucha (Uniwersytet Warszawski)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2000-05-11
Autoreferat pliki/Mucha/
Promotor prof. Wojciech Zajączkowski
Recenzenci prof. Piotr Biler, prof. Andrzej Palczewski

Sławomir Lasota (Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-03-23
Autoreferat pliki/Lasota
Promotor prof. Andrzej Tarlecki
Recenzenci prof. Horst Reichel (TU Dresden), dr hab. Michał Grabowski

Marcin Kubica (Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-03-23
Autoreferat pliki/Kubica
Promotor dr hab. Jan Madey
Recenzenci prof. Andrzej Szałas, prof. Józef Winkowski

Piotr Kowalczyk (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania 2000-03-23
Autoreferat pliki/Kowalczyk
Promotor dr hab. Tadeusz Płatkowski
Recenzenci prof. Andrzej Palczewski, prof. Aleksander Weron (PWr)

Oskar Świda (Instytut Informatyki Politechniki Białostockiej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-01-20
Autoreferat pliki/Swida/autoref.html
Promotor prof. dr hab. Andrzej Salwicki (Politechnika Białostocka)
Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Szałas, prof. dr hab. Krzysztof Zieliński

Adam Malinowski (Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-01-20
Autoreferat pliki/Malinowski
Promotor dr hab. Bogdan Chlebus
Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr hab. Andrzej Szepietowski (UG)

Anna Gambin (Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania 2000-01-20
Autoreferat pliki/Gambin/gambin.ps
Promotor prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (UWr)