To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Dziekanat

Sekretariat Dziekana

mgr inż. Ewa Bankiewicz
- asystent Dziekana

tymczasowy pokój: 5420
telefon: (+48-22) 55-44-214
e-mail: E.Bankiewicz@mimuw.edu.pl


Sekretariat Zespołu ds. Promocji Wydziału, obsługa programu Erasmus

Lija Kozyrewa-Karpińska

pokój 4661
tel. (+48-22) 55-44-483
e-mail: L.Karpinska@mimuw.edu.pl


Stopnie i tytuły naukowe oraz studia doktoranckie

mgr Maria Gamrat

Dyżury dotyczące obsługi spraw doktorantów: wtorki, 10:00-13:00.

pokój: 2150
telefon: (+48-22) 55-44-291
e-mail: m.gamrat@mimuw.edu.pl

Sprawy pracownicze

Ewa Puchalska-Farah

pokój: 2260
telefon: (+48-22) 55-44-001
e-mail: puchalska@mimuw.edu.pl


Małgorzata Niewolewska

pokój: 2260
telefon: (+48-22) 55-44-002
e-mail: M.Niewolewska@mimuw.edu.pl


Wanda Malińska

pokój: 2260
telefon: (+48-22) 55-44-003
e-mail: W.Malinska@mimuw.edu.pl