To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

prof. dr hab. Adrian Langer

Stanowisko profesor zwyczajny
Afiliacja Instytut Matematyki
Pokój 4480
Telefon 55-44-448
E-mail A.Langer@mimuw.edu.pl
Strona www http://www.mimuw.edu.pl/~alan
Zaintresowania Geometria algebraiczna, analiza zespolona, teoria liczb i algebra
Konsultacje czwartki 10:15 - 11:45 Terrminy konsultacji obowiązują w czasie trwania zajęć dydaktycznych.