To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

dr hab. Henryk Michalewski

Stanowisko adiunkt (hab.)
Afiliacja Zakład Geometrii i Topologii
Pokój 5290
Telefon 55-44-529
E-mail H.Michalewski@mimuw.edu.pl
Strona www http://www.mimuw.edu.pl/~henrykm
Zaintresowania Teoria automatów, liniowa optymalizacja, topologia, deskryptywna teoria mnogości, logika
Konsultacje piątek 10:15 - 12:00 Terminy konsultacji obowiązują w czasie trwania zajęć dydaktycznych.