To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

dr Michał Skrzypczak

Stanowisko adiunkt
Afiliacja Instytut Informatyki
Pokój 4030
Telefon 55-44-403
E-mail M.Skrzypczak@mimuw.edu.pl
Strona www http://www.mimuw.edu.pl/~mskrzypczak/
Zaintresowania Deskryptywna teoria mnogości, logika MSO, teoria automatów, kombinatoryka nieskończona.
Konsultacje do uzgodnienia mailem konsultacje obowiązują w czasie trwania zajęć dydaktycznych