Słownik polszczyzny XVI wieku
Tom I
A - Bany

Instytut Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk

9 kwietnia 2006 roku

Pierwodruk: Ossolineum 1966

Spis treści

1 Instrukcja użytkowania
 1.1 Linux — djview
 1.2 MS Windows — DjVuPlugin
2 Tekst słownika
3 Historia wersji elektronicznej i podziękowania
4 Zgłaszanie błędów i uwag
5 Dodatek: Format DjVu

Udostępniony tutaj pierwszy tom Słownika polszczyzny XVI wieku stanowi zapowiedź większej inicjatywy, która ma na celu publikację całego Słownika w wersji elektronicznej. W miarę możliwości i posiadanych środków finansowych udostępniane będą również pozostałe tomy, a cały Słownik otrzyma bardziej wygodną formę.

Niniejsza wersja elektroniczna nie wymaga konkretnego typu komputera, procesora czy systemu operacyjnego. Jedynym wymaganiem jest dostępność przeglądarki internetowej oraz dodatkowego modułu obsługi formatu DjVu. Wersję tę można również pobrać w całości na swój komputer i używać bez dostępu do Internetu, stosując przeglądarkę internetową lub specjalne przeglądarki plików DjVu.

Wersja ta jest wynikiem współpracy kilku osób i instytucji, szczegółowe informacje są podane w punkcie 3.