1 Instrukcja użytkowania

Najlepszym sposobem dostępu do słownika jest wykorzystanie dowolnej przeglądarki internetowej uzupełnionej o wtyczkę obsługującą format DjVu. Można też stosować specjalne przeglądarki plików w tym formacie. Informacje o dostępności tych programów podane są w Dodatku.

Przedstawimy tutaj podstawowe funkcje przeglądarek dokumentów w formacie DjVu. Przy okazji podamy wybrane skróty klawiaturowe i podstawowe funkcje myszy dla dwóch konkretnych przeglądarek.

1.1 Linux — djview

Niektóre funkcje realizowane są przez kilka skrótów klawiaturowych, niżej podaję tylko jeden, moim zadaniem najwygodniejszy.

Skróty klawiaturowe niektórych funkcji mogą być zmieniane przez użytkownika, podaję tutaj tylko wartości domyślne.

Prawy klawisz myszy uaktywnia menu. Zbliżenie kursora myszy do dolnego brzegu ekranu ukazuje pasek narzędzi.

Nieco więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dystrybuowanej razem z programem.

1.2 MS Windows — DjVuPlugin

Przegląrka pracuje zawsze w jednym z trzech trybów, z których dla nas istotne są dwa: pozycjonowania (ang. pan) i skalowania (tłumaczenie swobodne, ang. select).

W trybie pozycjonowania (kursor myszy w kształcie ręki) przesuwanie myszy z wciśniętym lewym klawiszem powoduje przesuwanie obrazu strony w oknie; w tym trybie naciśnięcie Ctrl uaktywnia lupę, czyli powiększenie fragmentu strony wskazanego przez kursor myszy.

W trybie skalowania (kursor myszy w kształcie krzyżyka) dwukrotnym kliknięciem lewym klawiszem zaznaczamy na stronie prostokąt, który następnie zostanie powiększony.

Prawy klawisz myszy uaktywnia menu, za pomocą którego można m.in. zmienić tryb pracy z pozycjonowania na skalowanie i odwrotnie. Cały czas jest widoczny pasek narzędzi.

Dodatkowo dostępne są skróty klawiaturowe.

Niektóre funkcje realizowane są przez kilka skrótów klawiaturowych, niżej podaję tylko jeden, moim zadaniem najwygodniejszy.

Skróty klawiaturowe niektórych funkcji mogą być zmieniane przez użytkownika, podaję tutaj tylko wartości domyślne.

Więcej informacji można znaleźć we wspomnianej w Dodatku instrukcji.