2 Tekst słownika

Niektóre przeglądarki wymagają, aby korzystać z dodatkowych odnośników oznaczonych „JavaScript” wtedy, gdy słownik dostępny jest lokalnie — na płycie CD/DVD lub skopiowany na dysk; nigdy nie ma jednak takiej potrzeby, jeśli używa się systemu Linux.