3 Historia wersji elektronicznej i podziękowania

Idea udostępnienia w Internecie Słownika polszczyzny XVI w. powstała kilka lat temu — mówił o niej m.in. Krzysztof Szafran w referacie na zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w 2003 r. w Tarnowie, opublikowanym później w Biuletynie PTJ, a także Tadeusz Piotrowski m.in. na wspomnianym zjeździe PTJ i na konferencji Digitization of National Heritage w 2004 r. w Belgradzie (por. Review of the National Center for Digitization Issue 6 (2005) pp 95-102) oraz Janusz S. Bień w 2005 r. w Pradze (sesja Annotation of Written Cultural Heritage w ramach Vilém Mathesius Lecture Series 20).

Istotnego impulsu w tej sprawie dostarczył również Peter Krolikowski ze Stanów Zjednoczonych2 . Zgodził się on mianowicie udostępnić publicznie wskanowany na własne potrzeby i skonwertowany na format DjVu cały pierwszy tom Słownika. Janusz S. Bień przygotował stronę WWW z prostym indeksem dla tej elektronicznej wersji pierwszego tomu i wystąpił formalnie do właściciela praw autorskich — Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk — o wyrażenie zgody na udostępnienie w Internecie. Zgoda ta została wyrażona na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Słownika w dniu 21 lutego 2006 r.

Ze względu na nierówną jakość skanów wykonanych przez Krolikowskiego postanowiono tom wskanować ponownie. Zawarta w tomie dużego formatu mapa została wskanowana grzecznościowo przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, za co serdecznie dziękujemy Ewie Stachowskiej-Musiał, kierownik Oddziału Zabezpieczania i Konserwacji Zbiorów BUW. Pozostałe strony zostały wskanowane w toruńskiej Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w. przez Krzysztofa Opalińskiego, który dokonał również konwersji na format DjVu. Witrynę WWW przygotował Janusz S. Bień, wykorzystując fragmenty opracowanych przez siebie witryn słownika Knapskiego i Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.